เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีเร็วที่สุดเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดระยะห่าง ระหว่างบรรทัดของข้อความ หรือย่อหน้าสำหรับเอกสารทั้งหมดคือการ ใช้ตัวเลือกระยะห่างย่อหน้า บนแท็บออกแบบ ซึ่งเปลี่ยนแปลงทั้งสองในเวลาเดียวกัน

คุณต้องการทำอะไร

 1. เลือกดีไซน์ >ระยะห่างย่อหน้า

  ตัวเลือก ระยะห่างย่อหน้า บนแท็บ ออกแบบ

 2. ภายใต้มีอยู่ภายใน ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไว้เหนือแต่ละตัวเลือกระยะห่าง และให้สังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงระยะห่างบรรทัด

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ: ซึ่งแทนการตั้งค่าของสไตล์คุณกำลังใช้ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะกลับไปยังการตั้งค่าเดิม เลือกออกแบบ >ระยะห่างย่อหน้า แล้วเลือกตัวเลือกภายใต้ชุดสไตล์ ตัวเลือกอาจเริ่มต้น ดังที่แสดงไว้ที่ด้านบน หรือแล้วจะแสดงชื่อของสไตล์ปัจจุบัน

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับเอกสารทั้งหมด และไม่เพียงเฉพาะย่อหน้า กด Ctrl + A ได้อีกด้วย คีย์ผสมกล่าวเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสารของคุณ

 2. เลือกหน้าแรก >แผนภูมิเส้นและระยะห่างย่อหน้า

  ตัวเลือก ระยะห่างบรรทัดและย่อหน้า แสดงบนแท็บ หน้าแรก

 3. เลือกหมายเลขของช่องว่างเส้นคุณต้อง หรือเลือกตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ที่ด้านล่างของเมนูตัวเลือก และจากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องในกล่องโต้ตอบย่อหน้า ใต้ระยะห่าง

  ตัวเลือก ระยะห่าง ถูกเน้นในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างก่อน หรือ หลัง ย่อหน้าที่เลือก ในกล่องก่อน หรือหลัง จากใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูปรับการเยื้องและระยะห่าง

ระยะห่างระหว่างบรรทัดเริ่มต้นคือ 1.15 ในWord ตามค่าเริ่มต้น ย่อหน้าตามบรรทัดว่างไว้ และหัวเรื่องมีช่องว่างข้างต้นเหล่านั้น

 1. เลือกหน้าแรก >แผนภูมิเส้นและระยะห่างย่อหน้า >ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด

 2. ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า ใต้ระยะห่าง เลือกรายการในเมนูดรอปดาวน์ระยะห่างบรรทัด เพื่อปรับระยะห่างบรรทัด

  สกรีนช็อตกล่องโต้ตอบย่อหน้าใน Word ที่แสดงแท็บการเยื้องและระยะห่าง

 3. เปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าในกล่องก่อน และหลัง ตามที่จำเป็นต้องใช้ นั้นแล้ว เลือกการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเอกสารทั้งหมดโดยยึดตามเทมเพลปกติ >ตกลง

  กล่องโต้ตอบ เปลี่ยนการจัดแนวย่อหน้า การเยื้อง และระยะห่างเริ่มต้น

คุณต้องการทำอะไร

ในMicrosoft Office Word 2007 ระยะห่างเริ่มต้นสำหรับชุดสไตล์ด่วนส่วนใหญ่จะ 1.15 ระหว่างบรรทัดและเส้นว่างระหว่างย่อหน้า

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดในเอกสารที่มีอยู่

วิธีง่ายที่สุดเมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับเอกสารทั้งหมดคือ การนำสไตล์ด่วนตั้งค่าที่ใช้ระยะห่างที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดสำหรับส่วนของเอกสาร คุณสามารถเลือกย่อหน้า และเปลี่ยนการตั้งค่าระยะห่างบรรทัดของพวกเขา

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกเปลี่ยนสไตล์...

 2. ชี้ไปที่ชุดสไตล์ และชี้ไปที่ชุดสไตล์ต่าง ๆ ใช้แสดงตัวอย่างแบบสด สังเกตเห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงระยะห่างบรรทัดจากสไตล์หนึ่งตั้งเมื่อต้องการถัดไป

  หมายเหตุ: ตัวอย่างเช่น สไตล์ดั้งเดิมตั้ง single-spacing การใช้ การตั้งค่าลักษณะ Manuscript ใช้รูปแบบระยะห่าง

 3. เมื่อคุณเห็นระยะห่างที่คุณชอบ คลิกชื่อของชุดสไตล์

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกระยะห่างบรรทัด

  รูป Ribbon

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกจำนวนของช่องว่างเส้นที่คุณต้องการ

   ตัวอย่างเช่น คลิก2.0 เพื่อระยะห่างสองย่อหน้าที่เลือก คลิก1.0 กับระยะห่าง 1 กับระยะห่างที่ใช้ใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า คลิก1.15 เพื่อระยะห่าง 1 กับระยะห่างที่ใช้ใน Word 2007

  • คลิกตัวเลือกระยะห่างบรรทัด นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ระยะห่าง ดูรายการต่อไปนี้พร้อมใช้งานตัวเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เดียว    ตัวเลือกนี้เหมาะสมกับฟอนต์ มากที่สุดในบรรทัดนั้น บวกเพิ่มช่องว่างจำนวนเล็กน้อย ขนาดระยะห่างพิเศษแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟอนต์ที่ใช้

1.5 บรรทัด    ตัวเลือกนี้จะ และแบบหนึ่งครึ่งของระยะห่างบรรทัดเดียวเท่านั้น

คู่    ตัวเลือกนี้จะสองครั้งที่ระยะห่างบรรทัดเดียว

อย่างน้อย    ตัวเลือกนี้ตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดต่ำสุดที่จำเป็นต้องให้พอดีกับฟอนต์สุดหรือกราฟิกบนบรรทัด

พอดี    ตัวเลือกนี้ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดถาวร แสดงเป็นพอยต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความอยู่ใน 10 พอยต์ฟอนต์ คุณสามารถระบุจุด 12 เป็นระยะห่างบรรทัด

หลาย    ตัวเลือกนี้ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดที่สามารถแสดงในตัวเลขมากกว่า 1 ก ตัวอย่าง การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 1.15 จะเพิ่มระยะห่าง โดยอุปโภค และการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 3 เพิ่มช่องว่าง 300 เปอร์เซ็นต์ (กลมสามระยะห่าง)

หมายเหตุ: ถ้าประกอบด้วยเส้นแบบอักขระข้อความขนาดใหญ่ กราฟิก หรือสูตร Word เพิ่มระยะห่างสำหรับบรรทัดนั้น เพื่อช่องว่างเส้นภายในย่อหน้าให้เท่ากันทั้งหมด ใช้ระยะห่างที่แน่นอน และระบุขนาดของเนื้อที่ที่ใหญ่พออักขระหรือกราฟิกมากที่สุดในบรรทัด ถ้าบดบัง เพิ่มระยะห่าง

วิธีง่ายที่สุดเมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าสำหรับเอกสารทั้งหมดจะใช้ชุดสไตล์ด่วนที่ใช้ระยะห่างที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างย่อหน้าสำหรับส่วนของเอกสาร คุณสามารถเลือกย่อหน้า และเปลี่ยนระยะห่างของพวกเขา-ก่อน และการตั้งค่าระยะห่างหลังได้

ใช้ลักษณะการตั้งค่าการเปลี่ยนระยะห่างย่อหน้าสำหรับเอกสารทั้งเอกสาร

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกเปลี่ยนสไตล์...

  ปุ่มเปลี่ยนลักษณะ

 2. ชี้ไปที่ชุดสไตล์ และชี้ไปที่ชุดสไตล์ต่าง ๆ โดยใช้แบบสด preview สังเกตเห็นวิธีตั้งเปลี่ยนแปลงระยะห่างบรรทัดจากสไตล์หนึ่งไปยังอีก

  หมายเหตุ: ชุดสไตล์Word 2007 ใช้ช่องว่างระหว่างย่อหน้าที่สอง และเพิ่มช่องว่างมากกว่าเหนือหัวเรื่อง

 3. เมื่อคุณดูระยะห่างที่คุณชอบ คลิกชื่อของชุดสไตล์

เปลี่ยนระยะห่างก่อน และ หลังย่อหน้าที่เลือก

ตามค่าเริ่มต้น ย่อหน้าตามบรรทัดว่างไว้ และเพิ่มช่องว่างข้างต้นเหล่านั้นมีหัวเรื่อง

 1. เลือกย่อหน้าก่อน หรือหลัง จากที่คุณต้องการเปลี่ยนระยะห่าง

 2. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มย่อหน้าคลิกลูกศรอยู่ถัดจากระยะห่างก่อน หรือหลังจากระยะห่าง และใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×