เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดในแบบออนไลน์ Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดเดียว หรือสองช่อง ใช้ปุ่มระยะห่างบรรทัด บนแท็บหน้าแรก:

  1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือกด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งหมด

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกที่ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด ดังนี้

    ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด

  3. เลือก1 สำหรับระยะห่าง หรือ2 สำหรับรูปแบบระยะห่าง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้าที่เลือก ให้คลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ที่ด้านล่างของเมนู แล้ว คลิกลูกศรในกล่อง ก่อน หรือ หลัง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×