เปลี่ยนระยะห่างระหว่างคอลัมน์ใน Publisher

คุณต้องคลิกภายในกล่องข้อความเพื่อค้นหากล่องสำหรับการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างคอลัมน์

วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกภายในกล่องข้อความ

  2. คลิก รูปแบบ ของ เครื่องมือกล่องข้อความ > คอลัมน์ > คอลัมน์เพิ่มเติม

ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ของเครื่องมือกล่องข้อความ

  1. ภายใต้ ระยะห่าง ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างคอลัมน์

คอลัมน์เพิ่มเติมของเครื่องมือกล่องข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×