เปลี่ยนระยะห่างระหว่างคอลัมน์ใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องคลิกภายในกล่องข้อความเพื่อค้นหากล่องสำหรับการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างคอลัมน์

วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกภายในกล่องข้อความ

  2. คลิก รูปแบบ ของ เครื่องมือกล่องข้อความ > คอลัมน์ > คอลัมน์เพิ่มเติม

ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ของเครื่องมือกล่องข้อความ

  1. ภายใต้ ระยะห่าง ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดช่องว่างระหว่างคอลัมน์

สกรีนช็อตของ คอลัมน์เพิ่มเติม ใน เครื่องมือกล่องข้อความ ใน Publisher

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×