เปลี่ยนระยะห่างบรรทัด

เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบระยะห่างหนึ่งช่อง ระยะห่างสองช่อง หรือจำนวนอื่นๆ ให้ใช้ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด บนแท็บ หน้าแรก ดังนี้

  1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน หรือกด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งหมด

  2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกที่ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด ดังนี้

    ปุ่ม ระยะห่างบรรทัด

  3. เลือกจำนวนของระยะห่างระหว่างบรรทัดที่คุณต้องการ หรือคลิก ตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ที่ด้านล่างของเมนู แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ภายใต้ ระยะห่าง ดังนี้

    กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนระยะห่างก่อนหรือหลังย่อหน้าที่เลือก ให้คลิกลูกศรในกล่อง ก่อน หรือ หลัง หรือพิมพ์ตัวเลขโดยตรง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×