เปลี่ยนระยะขอบใน PowerPoint 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความบนสไลด์ PowerPoint ของคุณอยู่ภายในกล่องข้อความและรูปร่าง คุณสามารถตั้งค่าซ้าย ขวา บน และระยะขอบล่างสำหรับข้อความภายในกล่องข้อความหรือรูปร่าง

  1. Ctrl + คลิก หรือคลิกขวาเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างสำหรับระยะขอบที่คุณต้องการตั้งค่า จากนั้น คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  2. ทางด้านขวาของหน้าต่าง PowerPoint ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกตัวเลือกข้อความ แล้ว คลิ กกล่องข้อความ แท็บกล่องข้อความ

  3. เมื่อต้องการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลง หรือพิมพ์ขนาดที่คุณต้องการในกล่องต่างๆ คุณจะเห็นระยะขอบเปลี่ยนแปลงในงานนำเสนอของคุณ เลือก ตัดข้อความในรูปร่าง เพื่อให้ข้อความปรากฏแบบหลายบรรทัด

    ตัวเลือกในกล่องข้อความในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มเส้นขอบลงในสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×