เปลี่ยนระยะขอบในแอป Office บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แอป Office สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นไปรอบ ๆ หน้าแต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ ใน Word คุณสามารถเลือกระยะขอบแตกต่างกันได้อย่างง่ายดายจากแกลเลอรี ซึ่งเปลี่ยนปริมาณช่องว่างเส้นขอบของข้อความหรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารของคุณ ใน PowerPoint คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบ ด้วยการปรับความสูงหรือความกว้างของกล่องข้อความ อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถ เปลี่ยนระยะขอบใน Excel ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถสร้างระยะขอบแบบกำหนดเองในแอป Office สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ของคุณ

หมายเหตุ: ระยะขอบแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานสำหรับ Office Insiders เท่านั้น ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 ที่เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งาน Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุดของ Office

 1. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่เค้าโครง บนโทรศัพท์ Android ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะที่เค้าโครง

 2. บนแท็บเค้าโครง แตะระยะขอบ

  แท็บ เค้าโครง

 3. เลือกระยะขอบจากแกลเลอรีแบบหล่นลง เลือกแต่ละรายการแสดงหน่วยวัดระยะขอบ

  เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าเน็ต เลือกมิเรอร์ จากรายการดรอปดาวน์

  เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบของคุณเอง เลือกระยะขอบแบบกำหนดเอง จากรายการดรอปดาวน์ และระบุหน่วยวัดระยะขอบบน ซ้าย ขวา และด้านล่าง

  แกลเลอรีระยะขอบ

ใน PowerPoint คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบ โดยการเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความ แตะกล่องข้อความ แล้ว ใช้จุดจับ จุดจับ เพื่อปรับขนาด

คุณไม่สามารถเปลี่ยนระยะขอบใน Excel Mobile สำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. บน iPad ของคุณ แตะที่เค้าโครง ถ้าคุณกำลังใช้ iPhone แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเค้าโครง

 2. บนแท็บเค้าโครง แตะระยะขอบ

  แท็บ เค้าโครง

 3. เลือกระยะขอบจากแกลเลอรีแบบหล่นลง เลือกแต่ละรายการแสดงหน่วยวัดระยะขอบ

  เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าเน็ต เลือกมิเรอร์ จากรายการดรอปดาวน์

  เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบของคุณเอง เลือกระยะขอบแบบกำหนดเอง จากรายการดรอปดาวน์ และระบุหน่วยวัดระยะขอบบน ซ้าย ขวา และด้านล่าง

ใน PowerPoint คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบ โดยการเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความ แตะกล่องข้อความ แล้ว ใช้จุดจับ จุดจับ เพื่อปรับขนาด

คุณไม่สามารถเปลี่ยนระยะขอบใน Excel Mobile สำหรับ iPhone หรือ iPad

บนแท็บเล็ต Windows หรือโทรศัพท์ของคุณ

 1. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะที่เค้าโครง ถ้าคุณกำลังใช้ Windows phone แตะจุดไข่ปลา เพิ่มเติม แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะเค้าโครง

 2. บนแท็บเค้าโครง แตะระยะขอบ

  แท็บ เค้าโครง

 3. เลือกระยะขอบจากแกลเลอรีแบบหล่นลง เลือกแต่ละรายการแสดงหน่วยวัดระยะขอบ

  เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบสำหรับหน้าเน็ต เลือกมิเรอร์ จากรายการดรอปดาวน์

  เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบของคุณเอง เลือกระยะขอบแบบกำหนดเอง จากรายการดรอปดาวน์ และระบุหน่วยวัดระยะขอบบน ซ้าย ขวา และด้านล่าง

  แกลเลอรีระยะขอบ

ใน PowerPoint คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบ โดยการเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความ แตะกล่องข้อความ แล้ว ใช้จุดจับ จุดจับ เพื่อปรับขนาด

คุณไม่สามารถเปลี่ยนระยะขอบในการโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Excel Mobile สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×