เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างใน Word 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการใส่ข้อความเพิ่มมากขึ้นลงในกล่องข้อความหรือรูปร่างโดยไม่เปลี่ยนขนาดของรูปร่างหรือฟอนต์ ให้เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

  1. Ctrl + คลิกเส้นขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการปรับระยะขอบสำหรับ จากนั้น คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

    จัดรูปแบบตัวเลือกรูปร่างบนเมนูทางลัด ริกเกอร์ทันที ด้วยการคลิกขวาข้อความหรือรูปร่างเส้นขอบของกล่อง

  2. บนแท็บตัวเลือกรูปร่าง คลิกไอคอนเค้าโครงและคุณสมบัติ แล้ว คลิ กกล่องข้อความ

    ตัวเลือกในกล่องข้อความจะถูกเน้นบนบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

  3. ในกล่องสำหรับระยะขอบแต่ละรายการ ให้คลิกลูกศรลงเพื่อลดระยะห่าง การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้ทันที เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณทำได้ถูกต้องแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×