เปลี่ยนระยะขอบของหน้าสำหรับเทมเพลตฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระยะขอบกระดาษมีช่องว่างเปล่ารอบขอบของหน้า โดยทั่วไป ใน InfoPath ไม่มีสิ่งใดปรากฏ หรือพิมพ์ระยะขอบยกเว้นหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ถ้ามีเทมเพลตของคุณฟอร์มเหล่านั้น เมื่อการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถระบุการตั้งค่าระยะขอบเริ่มต้นสำหรับแต่ละมุมมอง ในฟอร์ม

  1. บนเมนูมุมมอง คลิกจัดการมุมมอง

  2. ในบานหน้าต่างมุมมอง เลือกระยะขอบคุณต้องการปรับเปลี่ยนมุมมอง แล้ว คลิ กคุณสมบัติของมุมมอง

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของมุมมอง คลิกแท็บการตั้งค่าหน้ากระดาษ

  4. ภายใต้ระยะขอบ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

    ตั้งค่าระยะขอบในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติมุมมอง

  5. เมื่อต้องการดูวิธีระยะขอบของหน้าจะมีผลต่อการออกแบบเทมเพลฟอร์มของคุณ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดโดยเร็วว่าตัวควบคุมและองค์ประกอบการออกแบบอื่นๆจะพอดีกับหน้าที่พิมพ์หรือไม่ คุณสามารถแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับความกว้างหน้ากระดาษด้านขวาของแม่แบบฟอร์มด้วยการคลิก คำแนะนำเกี่ยวกับความกว้างหน้ากระดาษ บนเมนู มุมมอง คำแนะนำเกี่ยวกับความกว้างหน้ากระดาษจะปรากฏเป็นเส้นประแนวตั้งบนแม่แบบฟอร์ม เส้นจะบ่งชี้ตำแหน่งของระยะขอบขวาของหน้าที่พิมพ์ ซึ่งยึดตามเครื่องพิมพ์เริ่มต้นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×