เปลี่ยนระดับของรายการสารบัญ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าต้องการเปลี่ยนระดับของรายการในสารบัญของคุณ เพียงแค่เปลี่ยนระดับหัวเรื่องของข้อความนั้นในเนื้อหาเอกสารของคุณ

  1. คลิกหัวเรื่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกระดับหัวเรื่องที่คุณต้องการ
    หัวเรื่อง 1 ในแกลเลอรีสไตล์

  3. บนแท็บ การอ้างอิง ให้คลิก อัปเดตตาราง
    อัปเดตสารบัญ

  4. คลิก อัปเดตทั้งตาราง แล้วคลิก ตกลง

Word จะมีสามระดับแรกในสารบัญให้โดยอัตโนมัติ สำหรับระดับที่มากขึ้นหรือน้อยลง ให้ดูที่ เปลี่ยนระดับในสารบัญ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×