เปลี่ยนรหัสผ่านใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้รับการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ระยะไกล คุณต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ ถ้าฐานข้อมูลอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน คุณสามารถใช้รหัสผ่านเครือข่ายของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน เจ้าของฐานข้อมูลหรือผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ควรให้รหัสผ่าน

ในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่แชร์ คุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านระยะไกลที่เจ้าของฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นสำหรับคุณ คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านระยะไกลให้ตรงกับรหัสผ่านของคุณภายในเครื่อง

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องใส่รหัสผ่านของคุณภายในเครื่องไปยังเจ้าของฐานข้อมูล

  1. ในกล่องรหัสผ่านชั่วคราว หรือระยะไกล พิมพ์เจ้าของฐานข้อมูลรหัสผ่าน หรือผู้ดูแลระบบให้กับคุณ รหัสผ่านไม่ว่างเปล่า

  2. ในกล่องรหัสผ่านภายในเครื่อง พิมพ์รหัสผ่านคุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. ในกล่องยืนยันรหัสผ่านภายในเครื่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

  4. คลิก ตกลง

มีเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณระยะไกลให้ตรงกับรหัสผ่านคุณใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านเว้นแต่ว่ารหัสผ่านระยะไกลและรหัสผ่านของคุณภายในไม่ตรงกับ

หมายเหตุ: ถ้าข้อความไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณบนคอมพิวเตอร์ชื่อคอมพิวเตอร์คุณได้พิมพ์ผิดรหัสผ่านของคุณ ชื่อคอมพิวเตอร์คือ ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล Business Contact Manager

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×