เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล

  2. บนแท็บ แฟ้มข้อมูล ให้คลิกที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วคลิก การตั้งค่า

  3. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วพิมพ์ทั้งรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ของคุณ

  4. ในกล่องข้อความ ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: 

  • ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

  • คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถจดจำรหัสผ่านไว้ได้เพื่อที่คุณไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดแฟ้ม .pst ถ้าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และไม่มีผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านนี้ในรายการรหัสผ่านของคุณ หลังจากที่คุณได้ยืนยันรหัสผ่านใหม่ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×