เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล

  2. บนแท็บ แฟ้มข้อมูล ให้คลิกที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วคลิก การตั้งค่า

  3. คลิก เปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วพิมพ์ทั้งรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ของคุณ

  4. ในกล่องข้อความ ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของคุณอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: 

  • ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the information that they help protect.

  • คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถจดจำรหัสผ่านไว้ได้เพื่อที่คุณไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดแฟ้ม .pst ถ้าบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และไม่มีผู้ใช้คนอื่นสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านนี้ในรายการรหัสผ่านของคุณ หลังจากที่คุณได้ยืนยันรหัสผ่านใหม่ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×