เปลี่ยนมุมมองปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดมุมมองปฏิทินเองให้แสดงช่วงวันต่างๆ ปฏิทินขนาดเล็ก และเหตุการณ์จากประเภทต่าง ๆ

  1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกปฏิทิน ไอคอนปฏิทิน

  2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงวันที่เดียว สัปดาห์ทำงาน เต็มสัปดาห์ หรือทั้งเดือน

คลิกมุมมองที่คุณต้องการในแท็บ หน้าแรก

แถบเครื่องมือมุมมองปฏิทิน

ไปยังวันที่ สัปดาห์ หรือเดือนปัจจุบัน

คลิก วันนี้ ในแท็บ หน้าแรก

ปุ่มมุมมองปฏิทินวันนี้

ดูวันที่เฉพาะเจาะจง

ใน Outlook for Mac 2011 บนแท็บหน้าแรก คลิกมุมมองวัน แล้ว คลิ กวัน

แท็บ หน้าแรกปฏิทิน กลุ่ม 2

แสดงเหตุการณ์ของคุณในรายการ

คลิก รายการ ในแท็บ จัดระเบียบ

แท็บ จัดระเบียบของปฏิทิน กลุ่ม ตาราง/รายการ

แสดงชั่วโมงมากขึ้นหรือน้อยลงในมุมมองวันหรือสัปดาห์

ใน 2016 Outlook for Mac บนแท็บการจัดระเบียบ ให้คลิกปุ่มมาตราส่วนเวลา

ปุ่มมาตราส่วนเวลา

แล้ว คลิกหมายเลขของชั่วโมงที่คุณต้องการให้แสดงบนปฏิทิน

ตัวเลือกมาตราส่วนเวลา

ใน Outlook for Mac 2011 บนแท็บการจัดระเบียบ เลื่อนแถบเลื่อนระดับสี

แท็บจัดระเบียบของปฏิทิน กลุ่ม มาตราส่วน

ซ่อนปฏิทินขนาดเล็ก หรือขยายเพื่อแสดงเดือนเพิ่มเติม

คลิกตัวคั่นระหว่างปฏิทินขนาดเล็กกับรายการประเภทใน บานหน้าต่างนำทาง แล้วลากตัวคั่นขึ้นหรือลง

แสดงหรือซ่อนเหตุการณ์ตามประเภท

ในบานหน้าต่างการนำทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการประเภทกำลังแสดงอยู่ จากนั้นเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายประเภท

ตัวกรองประเภท

แสดงหรือซ่อนทั้งปฏิทิน

ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อของแต่ละปฏิทิน

หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการระบุการกำหนดลักษณะปฏิทินของคุณ เช่น จำนวนวันของสัปดาห์ทำงานของคุณ ให้คลิก กำหนดลักษณะในเมนู Outlook แล้วคลิก ปฏิทิน ที่อยู่ภายใต้ อื่นๆ

  • คุณสามารถคลิกวันในปฏิทินขนาดเล็กเพื่อแสดงวันนั้นในมุมมองปฏิทินหลัก

ดูเพิ่มเติม

สร้างการประชุมหรือการนัดหมาย

พิมพ์ปฏิทิน

แสดงกำหนดการและงานของคุณบนเดสก์ท็อป

เพิ่มหรือนำวันหยุดในปฏิทินของคุณออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×