เปลี่ยนมาตราส่วนความสูงหรือความหนาของคอลัมน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและสัดส่วนของรูปร่างในชั้นให้เน้นจุดข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วยการตั้งค่าตัวเลือกชั้น รูปร่างที่สั้นเกินไปอาจทำให้หายไปได้ง่าย รูปร่างที่สูงเกินไปอาจผิดสัดส่วน และรูปร่างที่หนาเกินไปอาจรบกวนรูปร่างอื่นๆ

ตามค่าเริ่มต้น ความสูงและความหนาถูกตั้งค่าไว้ที่ 100%

  1. ใน บานหน้าต่างชั้น คลิก ตัวจัดการชั้น

ปุ่ม ตัวจัดการชั้น

ถ้าคุณไม่เห็น บานหน้าต่างชั้น ให้คลิก หน้าแรก > บานหน้าต่างชั้น

  1. คลิกไอคอน เปลี่ยนตัวเลือกชั้น สำหรับชั้นที่คุณต้องการเปลี่ยน

เปลี่ยนตัวเลือกชั้น

  1. ใช้แถบเลื่อนหรือใส่ตัวเลขเมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงและความหนาของรูปร่าง คุณสามารถคลิก ล็อกมาตราส่วนปัจจุบัน เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าจะไม่ถูกเปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจ

ตัวเลือก ความสูง และ ความหนา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×