ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน (ประเภท) ในแผนภูมิ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในแนวนอน (ประเภท) แกน เรียกว่าแกน x ของแผนภูมิแสดงป้ายชื่อข้อความแทนที่เป็นช่วงตัวเลข และมีตัวเลือกมาตราส่วนน้อยกว่าจะพร้อมใช้งานสำหรับแกนแนวตั้ง (ค่า) เรียกว่าแกน y ของแผนภูมิ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุตัวเลือกแกนต่อไปนี้:

 • ช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีดและป้ายชื่อ

 • ตำแหน่งของป้ายชื่อ

 • ลำดับที่จะแสดงประเภท

 • ชนิดของแกน (แกนวันหรือข้อความ)

 • วางเครื่องหมายขีด

 • ชี้ตำแหน่งแกนนอนตัดแกนแนวตั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนอื่น ๆ ในแผนภูมิ ดูเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนแนวตั้ง (ค่า) ในแผนภูมิหรือเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนลึก (ชุดข้อมูล) ในแผนภูมิ

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้นำไปใช้กับ Office 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ค้นหาขั้นตอน Office 2010ได้อย่างไร

 1. ในแผนภูมิ คลิกเพื่อเลือกแกนประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบ และ รูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรในกล่องที่ด้านบน แล้ว คลิ กแกน (ประเภท) แนวนอน

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบแกน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ: มาตราส่วนตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแกนประเภทที่เลือก

  • เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของประเภท ขยายตัวเลือกแกน ทางแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายของประเภทในลำดับย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของแกนแกนในข้อความหรือวัน ขยายตัวเลือกแกน และจากนั้น ภายใต้ชนิดของแกน เลือกแกนข้อความ หรือแกนวัน จุดข้อมูลและข้อความจะเท่ากันระยะห่างระหว่างค่าบนแกนข้อความ แกนวันแสดงวันที่ตามลำดับเวลาที่ตั้งค่าช่วงเวลาหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

   หมายเหตุ: ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นโดยยึดตามข้อมูลที่เลือกโดยอัตโนมัติ กำหนดชนิดของแกนที่เหมาะสมสุดสำหรับชนิดของข้อมูลของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจุดที่คุณต้องแกนแนวตั้ง (ค่า) เมื่อต้องการตัดแกนแนวนอน (ประเภท) ขยายตัวเลือกแกน แล้วภายใต้ตัดแกนแนวตั้ง เลือกที่หมายเลขประเภท และพิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือเลือกที่ประเภทสูงสุด เมื่อต้องการระบุว่า แกนแนวตั้ง (ค่า) ตัดแกนแนวนอน (ประเภท) หลังจากประเภทสุดท้ายบนแกน

  • ต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด ขยายขีด จากนั้น ในกล่องช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: หมายเลขที่คุณพิมพ์กำหนดประเภทกี่แสดงอยู่ระหว่างเครื่องหมายขีด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีดแกน ขยายขีด นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องชนิดเวอร์ชันหลัก และรองชนิด ใด ๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างป้ายชื่อแกน ขยายป้ายชื่อ จากนั้น ภายใต้ช่วงป้ายชื่อ เลือกระบุช่วงหน่วย และพิมพ์หมายเลข ที่คุณต้องในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์1 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมด2 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมดอื่น ๆ3 ในการแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททุกสาม และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ขยายป้ายชื่อ และในกล่องระยะห่างจากแกน พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ตัวเลขที่มีขนาดเล็กเพื่อวางป้ายผนึกใกล้กับแกน พิมพ์ตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมระยะห่างระหว่างป้ายชื่อแกน

 1. ในแผนภูมิ คลิกแกนประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกแกนจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กแกน (ประเภท) แนวนอน

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบแกน ภายใต้ตัวเลือกแกน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ: มาตราส่วนตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแกนประเภทที่เลือก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด ในกล่องช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: หมายเลขที่คุณพิมพ์กำหนดประเภทกี่แสดงอยู่ระหว่างเครื่องหมายขีด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระหว่างป้ายชื่อแกน ภายใต้ ช่วงระหว่างป้ายชื่อ ให้คลิก ระบุหน่วยช่วง แล้วพิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์1 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมด2 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมดอื่น ๆ3 ในการแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททุกสาม และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ในกล่อง ระยะห่างของป้ายชื่อจากแกน ให้พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ตัวเลขที่มีขนาดเล็กเพื่อวางป้ายผนึกใกล้กับแกน พิมพ์ตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมระยะห่างระหว่างป้ายชื่อแกน

  • เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของประเภท เลือกกล่องกาเครื่องหมายของประเภทในลำดับย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของแกนในข้อความหรือวันแกน ภายใต้ชนิดของแกน คลิกแกนข้อความ หรือแกนวัน จุดข้อมูลและข้อความจะเท่ากันระยะห่างระหว่างค่าบนแกนข้อความ แกนวันแสดงวันที่ตามลำดับเวลาที่ตั้งค่าช่วงเวลาหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

   หมายเหตุ: ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นโดยยึดตามข้อมูลที่เลือกโดยอัตโนมัติ กำหนดชนิดของแกนที่เหมาะสมสุดสำหรับชนิดของข้อมูลของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางตำแหน่งของป้ายชื่อและเครื่องหมายขีดแกน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องชนิดเครื่องหมายขีดชนิดเครื่องหมายขีดรอง และป้ายชื่อแกน

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจุดที่คุณต้องแกนแนวตั้ง (ค่า) เมื่อต้องการตัดแกนแนวนอน (ประเภท) ภายใต้ตัดแกนแนวตั้ง คลิกที่ที่หมายเลขประเภท แล้ว พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือคลิกที่ประเภทสูงสุด เพื่อระบุว่า แกนแนวตั้ง (ค่า) ตัดแกนแนวนอน (ประเภท) หลังจากประเภทสุดท้ายบนแกน

เคล็ดลับ: 

 • หลังจากเปลี่ยนมาตราส่วนของแกน คุณอาจต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ถูกจัดรูปแบบแกน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนการแสดงแกนของแผนภูมิ

 • มาตราส่วนไม่เปลี่ยนแปลงการเหลื่อมกันชุดข้อมูล หรือช่องว่างของความกว้างระหว่างชุดข้อมูล เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการเหลื่อมกันชุดข้อมูล หรือช่องว่างของความกว้าง คลิกขวาที่ชุดข้อมูล แล้ว คลิ กจัดรูปแบบชุดข้อมูล ภายใต้ตัวเลือกชุดข้อมูล ระบุการตั้งค่าที่คุณต้องการ

ตามค่าเริ่มต้น ค่าระดับสูงสุด และต่ำสุดของแต่ละแกนในแผนภูมิจะคำนวณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดระดับให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวอย่าง ถ้าจุดข้อมูลทั้งหมดในตารางข้อมูลของคุณอยู่ระหว่าง 60 และ 90 คุณอาจต้องแกนค่า (y) ต้องมีช่วงของ 50 ถึง 100 แทนที่เป็น 0 ถึง 100 เมื่อแกนค่าครอบคลุมถึงช่วงมีขนาดใหญ่ คุณยังสามารถเปลี่ยนแกนเพื่อมาตราส่วนลอการิทึม (หรือที่เรียกว่ามาตราส่วนลอการิทึม)

 1. ขั้นตอนนี้นำไปใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนูมุมมอง คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บรูปแบบ คลิกแกน (ประเภท) แนวนอน ในรายการแบบดรอปดาวน์แล้ว คลิกบานหน้าต่างจัดรูปแบบ

 4. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบแกน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  สิ่งสำคัญ: มาตราส่วนตัวเลือกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อแกนประเภทที่เลือก

  • เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของประเภท ขยายตัวเลือกแกน ทางแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายของประเภทในลำดับย้อนกลับ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของแกนแกนในข้อความหรือวัน ขยายตัวเลือกแกน และจากนั้น ภายใต้ชนิดของแกน เลือกแกนข้อความ หรือแกนวัน จุดข้อมูลและข้อความจะเท่ากันระยะห่างระหว่างค่าบนแกนข้อความ แกนวันแสดงวันที่ตามลำดับเวลาที่ตั้งค่าช่วงเวลาหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

   หมายเหตุ: ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นโดยยึดตามข้อมูลที่เลือกโดยอัตโนมัติ กำหนดชนิดของแกนที่เหมาะสมสุดสำหรับชนิดของข้อมูลของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงจุดที่คุณต้องแกนแนวตั้ง (ค่า) เมื่อต้องการตัดแกนแนวนอน (ประเภท) ขยายตัวเลือกแกน แล้วภายใต้ตัดแกนแนวตั้ง เลือกที่หมายเลขประเภท และพิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการในกล่องข้อความ หรือเลือกที่ประเภทสูงสุด เมื่อต้องการระบุว่า แกนแนวตั้ง (ค่า) ตัดแกนแนวนอน (ประเภท) หลังจากประเภทสุดท้ายบนแกน

  • ต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด ขยายขีด จากนั้น ในกล่องช่วงเวลาระหว่างเครื่องหมายขีด พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: หมายเลขที่คุณพิมพ์กำหนดประเภทกี่แสดงอยู่ระหว่างเครื่องหมายขีด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางเครื่องหมายขีดแกน ขยายขีด นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องชนิดเวอร์ชันหลัก และรองชนิด ใด ๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างป้ายชื่อแกน ขยายป้ายชื่อ จากนั้น ภายใต้ช่วงป้ายชื่อ เลือกระบุช่วงหน่วย และพิมพ์หมายเลข ที่คุณต้องในกล่องข้อความ

   เคล็ดลับ: พิมพ์1 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมด2 เพื่อแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททั้งหมดอื่น ๆ3 ในการแสดงป้ายชื่อสำหรับประเภททุกสาม และอื่น ๆ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อแกน ขยายป้ายชื่อ และในกล่องระยะห่างจากแกน พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: พิมพ์ตัวเลขที่มีขนาดเล็กเพื่อวางป้ายผนึกใกล้กับแกน พิมพ์ตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นถ้าคุณต้องการเพิ่มเติมระยะห่างระหว่างป้ายชื่อแกน

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งป้ายชื่อ ขยายป้ายชื่อ และเลือกตัวเลือกในกล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×