เปลี่ยนภาษาที่ Office ใช้ในเมนูและเครื่องมือการพิสูจน์อักษร

ในเศรษฐกิจโลกที่มีหลากหลายวัฒนธรรมในปัจจุบัน เรามักจะพบผู้ใช้ที่ต้องการทำงานด้วยภาษาอื่น ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีรับแอป Microsoft Word, PowerPoint หรือแอป Office อื่นๆ เพื่อใช้งานภาษาที่คุณต้องการทำงาน

มีส่วนพื้นฐานสามส่วนใน Microsoft Office ที่คุณอาจต้องการเปลี่ยนภาษา

  • การแก้ไข เป็นภาษาที่คุณใช้พิมพ์และแก้ไขเนื้อหาของคุณ โดยทั่วไปแล้ว จะควบคุมภาษาที่คีย์บอร์ดของคุณถูกตั้งค่าไว้

  • เครื่องมือพิสูจน์อักษร ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะตั้งค่าภาษานี้เป็นภาษาเดียวกับภาษาสำหรับการแก้ไข

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือ "UI" ซึ่งเป็นปุ่ม เมนู หรือตัวควบคุมใน Office ซึ่งในบางครั้งจะเรียกว่า “ภาษาที่ใช้แสดง”

คุณสามารถตั้งค่าส่วนติดต่อผู้ใช้และภาษาสำหรับการแก้ไขให้เป็นภาษาเดียวกัน หรือตั้งให้เป็นภาษาที่แตกต่างกันได้หากต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ปุ่มและตัวควบคุมของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่คุณจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารเป็นภาษาเยอรมัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน Office เป็นภาษาอื่นอย่างถาวร คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้าคุณตั้งค่าภาษานั้นเป็นภาษาที่ใช้แสดงเริ่มต้นใน Windows ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าว ให้ดูบทความนี้สำหรับ Windows 10 หรือ บทความนี้สำหรับ Windows 7 หรือ 8

ใน Office ตัวเลือกภาษาจะอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้สามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทุกอย่างที่ตรงกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ หรือคุณอาจใช้การผสมผสานของภาษาสำหรับระบบปฏิบัติการ การแก้ไข การแสดงผล และวิธีใช้ของคุณ

การแก้ไขและการพิสูจน์อักษร

  1. ภายในแอปพลิเคชัน Office ใดๆ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

    กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถเพิ่ม เลือก หรือเอาภาษาที่ Office ใช้สำหรับการแก้ไขและเครื่องมือพิสูจน์อักษรออก
  2. ถ้าภาษาของคุณมีอยู่ในภาษาสำหรับการแก้ไขอยู่แล้ว ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น หรือเลือกภาษาจากรายการ เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่ม ภาษาใหม่จะปรากฏในรายการภาษาสำหรับการแก้ไข

ถ้า รูปแบบคีย์บอร์ด แสดงเป็น เปิดใช้งาน หมายความว่าคุณพร้อมสำหรับการแก้ไขแล้ว แต่ถ้าแสดงเป็น ไม่ได้เปิดใช้งาน ในคอลัมน์ รูปแบบคีย์บอร์ด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน:

  1. คลิกที่ลิงก์ ไม่ได้เปิดใช้งาน

  2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ให้คลิก เพิ่มภาษา เลือกภาษาของคุณในรายการ แล้วคลิก เพิ่ม

  3. ปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ภาษาของคุณควรแสดงเป็น เปิดใช้งาน ภายใต้ รูปแบบคีย์บอร์ด ในส่วน เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข

ภายใต้ การพิสูจน์อักษร ถ้าภาษาของคุณแสดงเป็น ติดตั้งแล้ว แสดงว่าคุณพร้อมแล้ว มิฉะนั้น ให้คลิก ยังไม่ได้ติดตั้ง แล้ว Office จะนำคุณไปที่หน้าที่คุณสามารถดาวน์โหลด Language Accessory Pack ที่จำเป็นสำหรับภาษาดังกล่าว ทำตามคำแนะนำบนหน้านั้นเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแพค แล้วกลับไปที่กล่องโต้ตอบ การกำหนดลักษณะภาษาของ Office เพื่อยืนยันว่าติดตั้งภาษาแล้ว

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Office ใน Microsoft Store การคลิก ไม่ได้ติดตั้ง จะนำคุณไปยังการตั้งค่าภาษาของ Windows ซึ่งคุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้ และจะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ถ้าจำเป็น

ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

ภายในแอปพลิเคชัน Office ใดๆ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

กล่องโต้ตอบที่ทำให้คุณเลือกภาษาที่ Office จะใช้สำหรับปุ่ม เมนู และวิธีใช้

ถ้าคุณตั้งค่าภาษาที่ใช้แสดงของ Microsoft Windows ของคุณเป็นภาษาที่คุณต้องการให้ Office แสดงแล้ว คุณสามารถปล่อยให้การตั้งค่านี้เป็น ตรงกับ Microsoft Windows ได้ มิฉะนั้นให้เลือกภาษาของคุณ แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อย้ายภาษาที่เลือกไปไว้ด้านบนสุดของรายการ ภาษาที่แสดงอยู่อันดับแรกสุดในรายการคือภาษาที่ Office จะใช้ในเมนูและปุ่ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Office ใน Microsoft Store และคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงเริ่มต้นของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า ภูมิภาคและภาษา ใน Windows 10 คลิกภาษาที่คุณต้องการตั้งเป็นค่าเริ่มต้น แล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ทำซ้ำเพื่อกำหนดค่าภาษาของวิธีใช้ของคุณถ้าคุณต้องการ

ถ้าไม่มีภาษาที่คุณต้องการ...

ดาวน์โหลด Language Accessory Pack ที่เหมาะสมสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้จากหน้านี้: Language Accessory Pack สำหรับ Office Language Accessory Pack จะมีเครื่องมือการแสดงผลและการพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาส่วนใหญ่ แต่คุณยังคงสามารถเลือกใช้การแสดงผลด้วยภาษาหนึ่ง และแก้ไขในอีกภาษาหนึ่งได้

Microsoft Office for Mac มีภาษาที่พร้อมใช้งานทั้งหมดอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด เมื่อต้องการกำหนดให้ Office ใช้ภาษาเหล่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้ - ภาษาที่ใช้แสดงสำหรับ Office for Mac เป็นไปตามภาษาที่ระบบปฏิบัติการของคุณตั้งค่าไว้

คุณสามารถกำหนดค่าบน OS X โดยไปที่เมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ > ภาษาและภูมิภาค และตั้งค่าภาษาที่ต้องการเป็นภาษาหลักของคุณโดยการลากภาษานั้นไปยังด้านบนของรายการ ภาษาที่ต้องการ

ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้น เพียงแค่คลิกสัญลักษณ์ + และเพิ่มภาษานั้น

คุณอาจต้องรีสตาร์ตแอปพลิเคชัน Office ของคุณเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

จุดสังเกต

การแก้ไข - เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงภาษาสำหรับการแก้ไขของคุณสำหรับไฟล์นี้ใน Office for Mac ให้ไปที่ เครื่องมือ > ภาษา ให้เลือกภาษาของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ภาษาเริ่มต้นของ Office for Mac

เมื่อต้องการทำเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด ให้คลิก เริ่มต้น

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for Android จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่อุปกรณ์ตั้งค่าไว้ คุณสามารถกำหนดค่าเช่นนั้น โดยไปที่ การตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อมูล

จุดสังเกต

การพิสูจน์อักษร - บน Android คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ใน Word บนโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้แตะไอคอน แก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้วแตะ การพิสูจน์อักษรและภาษา ภายใต้ ตรวจทาน

ใน Word บนแท็บเล็ต Android ของคุณ ให้ไปที่แท็บ ตรวจทาน และคุณสามารถเลือกภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรของคุณจาก Ribbon

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for iOS จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่อุปกรณ์ตั้งค่าไว้ ดู เปลี่ยนภาษาบน iPhone หรือ iPad ของคุณ สำหรับคำแนะนำ

จุดสังเกต

การพิสูจน์อักษร - บน iOS คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ใน Word บน iPhone ของคุณ ให้แตะไอคอน แก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะ หน้าแรก > ตรวจทาน > เครื่องมือพิสูจน์อักษร แล้วแตะ ภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร

ในเอกสารของคุณ บนแท็บ ตรวจทาน ให้แตะไอคอน ตรวจการสะกด การตรวจสอบการสะกด แล้วแตะ ภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร

เปิดใช้งานการสะกด

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for Windows Mobile จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่ Windows ตั้งค่าไว้

จุดสังเกต

การพิสูจน์อักษร - บน Windows Mobile คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ในเอกสารของคุณ บนแท็บ ตรวจทาน คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรของคุณจาก Ribbon

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้ - วิธีที่ดีที่สุดในการตั้งค่าภาษาที่แสดงใน Office Online คือการตั้งค่าภาษาในโฮสต์ที่เอกสารของคุณอยู่ ซึ่งโดยปกติจะเป็น OneDrive, SharePoint, Dropbox และอื่นๆ เมื่อคุณเปิดเอกสารจากไซต์เหล่านั้น Office Online จะใช้ภาษาที่แสดงที่คุณได้ตั้งค่าบริการนั้น

จุดสังเกต

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษา เครื่องมือการพิสูจน์อักษร ในแอปของคุณ ให้ไปที่ ตรวจทาน > การสะกดและไวยากรณ์ > ตั้งค่าภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร

การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับเอกสารปัจจุบันเท่านั้น

บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

Office สนับสนุนภาษาอะไรบ้าง

แปลข้อความเป็นภาษาอื่น

เอาภาษาและฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

ฟีเจอร์ของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×