ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปลี่ยนภาษาที่ Office ใช้ในเมนูและเครื่องมือการพิสูจน์อักษร

ในเศรษฐกิจโลกที่มีหลากหลายวัฒนธรรมในปัจจุบัน เรามักจะพบผู้ใช้ที่ต้องการทำงานด้วยภาษาอื่น ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีรับแอป Microsoft Word, PowerPoint หรือแอป Office อื่นๆ เพื่อใช้งานภาษาที่คุณต้องการทำงาน

มีภาษาพื้นฐานสามชนิดใน Microsoft Office ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

 • การแก้ไขหรือการเขียนเป็นภาษาที่คุณใช้พิมพ์และแก้ไขเนื้อหาของคุณ คุณอาจต้องติดตั้งคีย์บอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับภาษานี้ผ่านการตั้งค่า Windows

 • เครื่องมือพิสูจน์อักษรทำการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะตั้งค่าภาษานี้เป็นแบบเดียวกับภาษาสำหรับการแก้ไขหรือการเขียน

 • ภาษาที่ใช้แสดง คือปุ่ม เมนู และตัวควบคุมทั้งหมดใน Office บางครั้งเรียกว่าภาษาที่ใช้แสดง "เพื่อติดต่อกับผู้ใช้" หรือ "UI"

คุณสามารถตั้งค่าทั้งภาษาสำหรับการแสดงผลและการแก้ไข หรือภาษาที่ใช้ในการเขียนให้เหมือนกันก็ได้ หรือคุณอาจตั้งค่าเป็นภาษาอื่นได้ถ้าคุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ปุ่มและตัวควบคุมของคุณเป็นภาษาฝรั่งเศส แต่คุณต้องการพิมพ์เอกสารเป็นภาษาเยอรมัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยน Office เป็นภาษาอื่นอย่างถาวร คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้าคุณตั้งค่าภาษานั้นเป็นภาษาที่ใช้แสดงเริ่มต้นใน Windows ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าว ให้ดูบทความนี้สำหรับ Windows 10 หรือ บทความนี้สำหรับ Windows 7 หรือ 8

ใน Office ตัวเลือกภาษาจะอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้สามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีทุกอย่างที่ตรงกับภาษาของระบบปฏิบัติการของคุณ หรือคุณอาจใช้การผสมผสานของภาษาสำหรับระบบปฏิบัติการ การแก้ไข การแสดงผล และวิธีใช้ของคุณ

การแก้ไขและการพิสูจน์อักษร

 1. ภายในแอปพลิเคชัน Office ใดๆ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

  กล่องโต้ตอบที่คุณสามารถเพิ่ม เลือก หรือเอาภาษาที่ Office ใช้สำหรับการแก้ไขและเครื่องมือพิสูจน์อักษรออก
 2. ถ้าภาษาของคุณปรากฏอยู่ในภาษาสำหรับแก้ไขแล้ว ให้คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น มิฉะนั้นให้เลือกภาษาจากรายการ เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นกดปุ่ม เพิ่ม ภาษาใหม่จะปรากฏในรายการภาษาสำหรับการแก้ไข

ถ้า รูปแบบคีย์บอร์ด แสดงเป็น เปิดใช้งาน หมายความว่าคุณพร้อมสำหรับการแก้ไขแล้ว แต่ถ้าแสดงเป็น ไม่ได้เปิดใช้งาน ในคอลัมน์ รูปแบบคีย์บอร์ด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน:

 1. คลิกที่ลิงก์ ไม่ได้เปิดใช้งาน

 2. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ให้กด เพิ่มภาษาเลือกภาษาของคุณในรายการ จากนั้นกด เพิ่ม

 3. ปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษา ภาษาของคุณควรแสดงเป็น เปิดใช้งาน ภายใต้ รูปแบบคีย์บอร์ด ในส่วน เลือกภาษาสำหรับการแก้ไข

ภายใต้ การพิสูจน์อักษร ถ้าภาษาของคุณแสดงเป็น ติดตั้งแล้ว คุณจะสามารถใช้งานได้ มิฉะนั้นให้กด ไม่ได้ติดตั้ง และ Office จะนำคุณไปยังหน้าซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลด Language Accesory Pack ที่จำเป็นสำหรับภาษานั้น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าดังกล่าวเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแพคภาษา แล้วกลับไปยังกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะภาษาของ Office เพื่อยืนยันว่าติดตั้งแล้ว

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Office ใน Microsoft Store การกด ไม่ได้ติดตั้ง จะนำคุณไปยังการตั้งค่าภาษาของ Windows ที่คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการได้ และภาษาดังกล่าวอาจจะถูกดาวน์โหลดได้โดยอัตโนมัติ

ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาของวิธีใช้

ภายในแอปพลิเคชัน Office ใดๆ ให้เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก > ภาษา

กล่องโต้ตอบที่ทำให้คุณเลือกภาษาที่ Office จะใช้สำหรับปุ่ม เมนู และวิธีใช้

ถ้าคุณได้ตั้งค่าภาษาที่ใช้แสดงของ Microsoft Windows ให้เป็นภาษาที่คุณต้องการให้ Office แสดง คุณสามารถทำให้การตั้งค่านี้ ตรงกับ Microsoft Windows ได้ มิฉะนั้นให้เลือกภาษาของคุณแล้วกด ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น เพื่อย้ายภาษานั้นไปยังด้านบนของรายการ ภาษาที่แสดงอยู่อันดับแรกสุดในรายการคือภาษาที่ Office จะใช้ในเมนูและปุ่ม โปรดทราบว่าถ้าภาษาที่ใช้แสดงของ Windows ของคุณไม่ได้ติดตั้งใน Office ภาษาที่ใช้แสดงใน Office ของคุณจะปรากฏเป็นภาษาถัดไปในรายการที่แสดง

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Office ใน Microsoft Store และคุณต้องการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงเริ่มต้นของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า ภูมิภาคและภาษา ใน Windows 10 คลิกภาษาที่คุณต้องการตั้งเป็นค่าเริ่มต้น แล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

ทำซ้ำเพื่อกำหนดค่าภาษาของวิธีใช้ของคุณถ้าคุณต้องการ

ถ้าไม่มีภาษาที่คุณต้องการ...

ดาวน์โหลด Language Accessory Pack ที่เหมาะสมสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้จากหน้านี้: Language Accesssory Pack สำหรับ Office Language Accessory Pack มีเครื่องมือการแสดงผลและการพิสูจน์อักษรสำหรับภาษาส่วนใหญ่ แต่คุณยังคงสามารถเลือกภาษาสำหรับแสดงผลเป็นภาษาหนึ่งและภาษาสำหรับแก้ไขเป็นอีกภาษาหนึ่งได้

Microsoft Office for Mac มีภาษาที่พร้อมใช้งานทั้งหมดอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด เมื่อต้องการกำหนดให้ Office ใช้ภาษาเหล่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้ - ภาษาที่ใช้แสดงสำหรับ Office for Mac เป็นไปตามภาษาที่ระบบปฏิบัติการของคุณตั้งค่าไว้

คุณสามารถกำหนดค่าบน OS X โดยไปที่เมนู Apple เลือก การตั้งค่าระบบ > ภาษาและภูมิภาค และตั้งค่าภาษาที่ต้องการเป็นภาษาหลักของคุณโดยการลากภาษานั้นไปยังด้านบนของรายการ ภาษาที่ต้องการ

ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้กดสัญลักษณ์ +แล้วเพิ่ม

คุณอาจต้องรีสตาร์ตแอปพลิเคชัน Office ของคุณเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

จุดสังเกต

การแก้ไข - เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงภาษาสำหรับการแก้ไขของคุณสำหรับไฟล์นี้ใน Office for Mac ให้ไปที่ เครื่องมือ > ภาษา ให้เลือกภาษาของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ภาษาเริ่มต้นของ Office for Mac

เมื่อต้องการทำเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด ให้คลิก เริ่มต้น

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for Android จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่อุปกรณ์ตั้งค่าไว้ คุณสามารถกำหนดค่าเช่นนั้น โดยไปที่ การตั้งค่า > ภาษาและการป้อนข้อมูล

จุดสังเกต

การพิสูจน์อักษร - บน Android คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ใน Word บนโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้แตะไอคอน แก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ แล้วแตะ การพิสูจน์อักษรและภาษา ภายใต้ ตรวจทาน

ใน Word บนแท็บเล็ต Android ของคุณ ให้ไปที่แท็บ ตรวจทาน และคุณสามารถเลือกภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรของคุณจาก Ribbon

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for iOS จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่อุปกรณ์ตั้งค่าไว้ ดู เปลี่ยนภาษาบน iPhone หรือ iPad ของคุณ สำหรับคำแนะนำ

จุดสังเกต

การพิสูจน์อักษร - บน iOS คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ใน Word บน iPhone ของคุณ ให้แตะไอคอน แก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะ หน้าแรก > ตรวจทาน > เครื่องมือพิสูจน์อักษร แล้วแตะ ภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร

ในเอกสารของคุณ บนแท็บ ตรวจทาน ให้แตะไอคอน ตรวจการสะกด การตรวจสอบการสะกด แล้วแตะ ภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร

เปิดใช้งานการสะกด

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้และการแก้ไข - ภาษาที่ใช้แสดงและภาษาบนคีย์บอร์ดสำหรับ Office for Windows Mobile จะเป็นภาษาเดียวกับภาษาที่ Windows ตั้งค่าไว้

จุดสังเกต

การพิสูจน์อักษร - บน Windows Mobile คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรใน Word

ในเอกสารของคุณ บนแท็บ ตรวจทาน คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรของคุณจาก Ribbon

จุดสังเกต

ส่วนติดต่อผู้ใช้ - วิธีที่ดีที่สุดในการตั้งค่าภาษาที่แสดงใน Office สำหรับเว็บ คือการตั้งค่าภาษาในโฮสต์ที่เอกสารของคุณอยู่ ซึ่งโดยปกติจะเป็น OneDrive, SharePoint, Dropbox และอื่นๆ เมื่อคุณเปิดเอกสารจากไซต์เหล่านั้น Office Online จะใช้ภาษาที่แสดงที่คุณได้ตั้งค่าบริการนั้น

เคล็ดลับ: หากคุณใช้บัญชี Microsoft ส่วนบุคคล คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงในการตั้งค่าโปรไฟล์ได้ที่ https://account.microsoft.com/profile

จุดสังเกต

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษา เครื่องมือการพิสูจน์อักษร ในแอปของคุณ ให้ไปที่แท็บ ตรวจทาน > การสะกดและไวยากรณ์ > ตั้งค่าภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษร ในOneNote สำหรับเว็บ จะพบได้บนแท็บหน้าแรก

บนแท็บ รีวิว ให้คลิก การสะกด > ตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร

สิ่งที่ควรทราบ

 • การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้จากจุดนี้เป็นต้นไปในเอกสารเท่านั้น

 • เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงนี้กับข้อความที่มีอยู่ในเอกสาร ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกข้อความที่มีอยู่ทั้งหมด จากนั้นตั้งค่าภาษาสำหรับการพิสูจน์อักษรด้วยขั้นตอนข้างต้น

 • การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับเอกสารปัจจุบันเท่านั้น สำหรับเอกสารถัดไปคุณต้องทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

ดูเพิ่มเติม

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

Office สนับสนุนภาษาอะไรบ้าง

แปลข้อความเป็นภาษาอื่น

เอาภาษาและฟอนต์ที่คุณไม่ได้ใช้ออก

ฟีเจอร์ของภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×