เปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมของแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เทมเพลตฟอร์มสามารถประกอบด้วยสคริปต์ หรือโค้ดที่เขียนในภาษาการเขียนโปรแกรมหนึ่งที่มีจัดการ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเทมเพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรม โดยการเอาสคริปต์เดิม หรือจัดการรหัส ระบุภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่ การเขียนสคริปต์ดั้งเดิม หรือที่มีจัดการรหัสในภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่ แล้วเพิ่มสคริปต์ใหม่ หรือโค้ดกับต้นแบบฟอร์มที่มีจัดการ

หมายเหตุ: InfoPath ไม่สามารถแปลงสคริปต์ที่มีอยู่ หรือจัดการโค้ดจากภาษาการเขียนโปรแกรมหนึ่งไปเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมอื่น

ในบทความนี้

ภาพรวม

เปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมของแม่แบบฟอร์ม

ภาพรวม

เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้สคริปต์หรือโค้ดที่มีการจัดการการเพิ่มตรรกะลงในฟอร์มเทมเพลตของคุณ เช่นการดำเนินการคำนวณที่ซับซ้อนโดยใช้ค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มตรรกะทางธุรกิจของคุณ โดยใช้หนึ่งในหลายโปรแกรมภาษาต่าง ๆ รวมถึง C# หรือ Microsoft Visual Basic หลังจากที่คุณเพิ่มสคริปต์ หรือ โค้ดที่ได้รับการจัดการกับแม่แบบของฟอร์ม เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณต้องการทำให้ หรือสคริปต์ใด ๆ ใหม่ หรือที่มีจัดการ จะต้องเขียนโค้ดที่คุณต้องการเพิ่มลงในแม่แบบของฟอร์มในภาษาการเขียนโปรแกรมเดียวกัน

เป็นเทมเพลตของคุณฟอร์ม evolves เพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจใหม่ คุณอาจต้องการเปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในแม่แบบของฟอร์ม ตัวอย่าง สมมติสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • บริษัทของคุณมีนโยบายใหม่ที่โปรแกรม Microsoft Windows และส่วนขยายของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยแผนกของคุณทั้งหมดใช้ตัว C# ภาษาการเขียนโปรแกรม แม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ที่ใช้ในบริษัทของคุณถูกออกแบบโดยใช้ Visual Basic ภาษาการเขียนโปรแกรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ คุณต้องแปลงทั้งหมดของเทมเพลตฟอร์มที่เพื่อให้ผู้ใช้ C# ภาษาการเขียนโปรแกรม

 • คุณประกาศเทมเพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office InfoPath 2003 ที่มีสคริปต์ที่เขียนใน JScript เนื่องจากMicrosoft Office InfoPath 2007 อนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการกรอกฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์ คุณต้องแปลงแม่แบบฟอร์มนี้ลงในแม่แบบฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ แล้ว ประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งInfoPath Forms Services อย่างไรก็ตามInfoPath Forms Services สามารถแสดงเทมเพลตฟอร์มที่ มีโค้ดที่มีการจัดการ assemblies เท่านั้น คุณไม่สามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยสคริปต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์InfoPath Forms Services ทำงานอยู่ คุณต้องแปลงสคริปต์เป็นแบบสเซโค้ดที่มีการจัดการเพื่อให้คุณสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งInfoPath Forms Services

 • คุณจะรับผิดชอบสำหรับการบำรุงรักษาเทมเพลตฟอร์มที่หลายอย่างที่คุณไม่ได้ออกแบบ เทมเพลตฟอร์มเหล่านี้ประกอบด้วยสคริปต์ที่เขียนใน JScript แม้ว่าคุณสามารถอ่าน และเขียนสคริปต์ที่เขียนใน JScript คุณจะ proficient มากในการเขียนสคริปต์ที่ใช้ใน Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) ภาษาการเขียนโปรแกรม เนื่องจากคุณจะยังคงรักษาเทมเพลตฟอร์มเหล่านี้ จะมีประสิทธิภาพมากถ้ามีเขียนสคริปต์ใน VBScript เพื่อให้คุณตัดสินใจที่จะแทนที่เขียนใน JScript ด้วยสคริปต์เขียน โดยใช้ VBScript สคริปต์ที่มีอยู่

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ คุณต้องเอาออกก่อนที่มีอยู่สคริปต์หรือโค้ดที่มีการจัดการจากเทมเพลตฟอร์ จากนั้น ให้คุณกำหนดภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่สำหรับเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมในแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถเขียนสคริปต์หรือโค้ดที่มีการจัดการในภาษาใหม่ โดยใช้ Microsoft Script Editor หรือ Microsoft Visual Studio เครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชัน จากนั้นคุณเพิ่มสคริปต์ใหม่ลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมของแม่แบบฟอร์ม

ก่อนที่คุณเปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมของเทมเพลตฟอร์ม คุณอาจต้องการบันทึกสำเนาของโค้ดต้นฉบับต้นฉบับในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Notepad ในกรณีที่คุณต้องการอ้างถึงเวิร์กชีตนั้น หรือใช้โค้ดต้นฉบับ

บันทึกโค้ดต้นฉบับ

 1. เปิดเทมเพลตของคุณฟอร์มในโหมดออกแบบ

 2. บนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่Programming แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มประกอบด้วยสคริปต์ คลิMicrosoft Script Editor

  • ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มประกอบด้วยโค้ดที่มีการจัดการ คลิMicrosoft Visual Studio เครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชัน

 3. บนเมนูแก้ไข ของ Microsoft Script Editor หรือ Microsoft Visual Studio เครื่องมือสำหรับแอปพลิเคชัน คลิกเลือกทั้งหมด

 4. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก คัดลอก

 5. วางรหัสคุณคัดลอกไปยังตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad

 6. บันทึกไฟล์ตัวแก้ไขข้อความ

เปลี่ยนภาษาการเขียนโปรแกรมของเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

 2. ภายใต้ประเภท ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม คลิกการเขียนโปรแกรม

 3. ภายใต้ภาษาการเขียนโปรแกรม คลิกเอาโค้ด

 4. คลิกใช่ ในกล่องข้อความที่มีคำเตือนคุณว่า คุณกำลังจะเอาโค้ดจากเทมเพลตฟอร์ม

 5. ในรายการภาษารหัสเทมเพลฟอร์ม คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้ในเทมเพลตฟอร์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนแปลงภาษาการเขียนโปรแกรม Visual Basic หรือ C# ในกล่องตำแหน่งที่ตั้งโครงการสำหรับโค้ด Visual Basic และ C# พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์โครงการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×