เปลี่ยนฟอนต์

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เพิ่มขนาดฟอนต์  ปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์

การเปลี่ยนสีฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก สีของฟอนต์ ปุ่ม สีฟอนต์ จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ

เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น

 1. บนแมนู รูปแบบ คลิกฟอนต์

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้สำหรับเอกสารใหม่

 3. คลิก ค่าเริ่มต้น

 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น ให้คลิก ใช่

  การทำเช่นนี้จะเป็นการเปลี่ยนเทมเพลต Normal

  เคล็ดลับ: การจัดรูปแบบที่ใช้ในเอกสารใหม่จะยึดตามการตั้งค่าที่กำหนดไว้ในเทมเพลต เว้นแต่ว่าคุณได้ระบุเทมเพลตอื่น การตั้งค่าที่ใช้เพื่อให้เอกสารใหม่จะยึดตาม เทมเพลต Normal

แสดงเมนูฟอนต์ในข้อความธรรมดา

เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการแสดงรายการฟอนต์ คุณสามารถแสดงชื่อฟอนต์ในฟอนต์มาตรฐานแทนการแสดงฟอนต์ตัวอย่างได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก กำหนดแถบเครื่องมือและเมนูด้วยตนเอง

 3. คลิกแท็บ แถบเครื่องมือและเมนู แล้วภายใต้รายการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไทป์เฟซในเมนูฟอนต์

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปิดเมนูฟอนต์ที่กำหนดลักษณะในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ฟอนต์เปลี่ยนแปลงเมื่อฉันเปิดเอกสารที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชันอื่น

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เพิ่มขนาดฟอนต์  ปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์

การเปลี่ยนสีฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก สีของฟอนต์ ปุ่ม สีฟอนต์ จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ

แสดงเมนูฟอนต์ในข้อความธรรมดา

เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการแสดงรายการฟอนต์ คุณสามารถแสดงชื่อฟอนต์ในฟอนต์มาตรฐานแทนการแสดงฟอนต์ตัวอย่างได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก กำหนดแถบเครื่องมือและเมนูด้วยตนเอง

 2. คลิกแท็บ แถบเครื่องมือและเมนู แล้วภายใต้รายการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไทป์เฟซในเมนูฟอนต์

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปิดเมนูฟอนต์ที่กำหนดลักษณะในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าธีมเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอของคุณ

เปลี่ยนหรือแทนที่ฟอนต์ในงานนำเสนอของคุณ

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มขนาดฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ คลิก เพิ่มขนาดฟอนต์  ปุ่ม เพิ่มขนาดฟอนต์

การเปลี่ยนสีฟอนต์

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ ฟอนต์ ให้คลิกที่ลูกศรถัดจาก สีของฟอนต์ ปุ่ม สีฟอนต์ จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ

แสดงเมนูฟอนต์ในข้อความธรรมดา

เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในการแสดงรายการฟอนต์ คุณสามารถแสดงชื่อฟอนต์ในฟอนต์มาตรฐานแทนการแสดงฟอนต์ตัวอย่างได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก กำหนดแถบเครื่องมือและเมนูด้วยตนเอง

 2. คลิกแท็บ แถบเครื่องมือและเมนู แล้วภายใต้รายการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไทป์เฟซในเมนูฟอนต์

  หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะปิดเมนูฟอนต์ที่กำหนดลักษณะในแอปพลิเคชัน Office ทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×