เปลี่ยนฟอนต์ใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความของข้อความขาเข้าสำหรับการดู ใน windows เปิดข้อความ หรือ ในบานหน้าต่างการอ่าน และคุณสามารถเลือกแบบอักษรเริ่มต้นและขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่คุณส่ง HTML และข้อความธรรมดา

เปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับข้อความขาเข้า

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิก จดหมาย

 2. ในรายการข้อความ เลือกข้อความ

 3. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกเพิ่มขนาดฟอนต์ หรือลดขนาดฟอนต์

  หมายเหตุ: 

  • แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเพิ่มขนาดฟอนต์จะ คำสั่ง ++ คีย์ลัดสำหรับการลดขนาดฟอนต์จะ คำสั่ง + -

  • ขั้นตอนนี้ยังนำไปใช้กับข้อความที่ส่ง และบันทึกแบบร่าง

เลือกฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความขาออก

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิกฟอนต์

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ข้อความขาเข้าของ HTML มักจะมีสไตล์ฟอนต์และขนาดฟอนต์ที่นำไปใช้กับข้อความ เริ่มต้นฟอนต์และขนาดฟอนต์ที่คุณเลือกจะไม่มีผลต่อการจัดรูปแบบของข้อความขาเข้าเหล่านี้

เปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับข้อความขาเข้า

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

 2. ในรายการข้อความอีเมล ให้เลือกข้อความอีเมล

 3. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก เพิ่มขนาดฟอนต์ หรือ ลดขนาดฟอนต์

  หมายเหตุ: 

  • คีย์ลัดสำหรับเพิ่มขนาดฟอนต์คือ คำสั่ง + + คีย์ลัดสำหรับลดขนาดฟอนต์คือ คำสั่ง + -

  • วิธีนี้ยังถูกนำไปใช้กับข้อความที่ส่งและแบบร่างที่บันทึกไว้อีกด้วย

  • เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดลักษณะของฟอนต์เริ่มต้นสำหรับ Outlook ส่วนที่คุณเลือกจะนำไปใช้กับข้อความขาออก เช่นเดียวกับ ข้อความแบบข้อความธรรมดา ขาเข้า อย่างไรก็ตาม ข้อความ HTML ขาเข้า มักจะมีสไตล์และขนาดของฟอนต์เป็นของตัวเอง การตั้งค่าเริ่มต้นจะไม่ถูกนำไปใช้

เลือกฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความขาออก

 1. บนเมนู Outlook ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล ให้คลิก ฟอนต์  ปุ่ม การกำหนดลักษณะฟอนต์

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อความ HTML ขาเข้ามักจะมีสไตล์ฟอนต์และขนาดฟอนต์เดียวกันกับที่นำไปใช้กับข้อความ ฟอนต์และขนาดฟอนต์เริ่มต้นที่คุณเลือกจะไม่มีผลต่อการจัดรูปแบบข้อความขาเข้าเหล่านี้

ดูเพิ่มเติม

ปิดการจัดรูปแบบ HTML

สร้างและส่งข้อความ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×