เปลี่ยนฟอนต์ในแอป Office บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือกในเอกสาร Word สเปรดชีต Excel หรืองานนำเสนอ PowerPoint

เคล็ดลับ: หยุดอุปกรณ์ของคุณในโหมดแนวนอนเพื่อให้คุณสามารถดูหลายตัวเลือกจัดรูปแบบบน ribbon

บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ Android ของคุณ

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะตั้งลูกศร ลูกศรขึ้น ที่ด้านล่างที่มุมขวาของหน้าจอของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก แตะไอคอนฟอนต์ ไอคอนฟอนต์ เพื่อขยายกลุ่มแบบอักษร

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

 1. แตะพื้นที่ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะตั้งลูกศร ลูกศรขึ้น ที่ด้านล่างที่มุมขวาของหน้าจอของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บน iPad ของคุณ เลือกแท็บหน้าแรก (ถ้ายังไม่ได้เลือก) ในกลุ่มฟอนต์ ทำสิ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อขยาย ribbon แล้ว แตะที่ลูกศรขวาที่อยู่ติดกันเป็นฟอนต์ปัจจุบันเพื่อดูกลุ่มแบบอักษร

  ไปยังกลุ่มแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร เลื่อนดูฟอนต์แล้ว แตะที่ฟอนต์คุณต้องการใช้

   เลือกขนาดฟอนต์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ใช้ตัวควบคุมสไลด์ หรือแตะเครื่องและเครื่องหมายบวกจนกว่าขนาดคุณต้องการปรากฏขึ้น

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเลือกหลายเซลล์พร้อมกัน แตะ ค้างไว้ในเซลล์แรก แล้วแตะบนแต่ละเซลล์เพิ่มเติมที่คุณต้องการเลือก

 2. บน iPad ของคุณ เลือกแท็บหน้าแรก (ถ้ายังไม่ได้เลือก) ในกลุ่มฟอนต์ ทำสิ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อขยาย ribbon แล้ว แตะที่ลูกศรขวาที่อยู่ติดกันเป็นฟอนต์ปัจจุบันเพื่อดูกลุ่มแบบอักษร

  ไปยังกลุ่มแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร เลื่อนดูฟอนต์แล้ว แตะที่ฟอนต์คุณต้องการใช้

   เปลี่ยนขนาดฟอนต์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ใช้ตัวควบคุมสไลด์ หรือแตะเครื่องและเครื่องหมายบวกจนกว่าขนาดคุณต้องการปรากฏขึ้น

 1. แตะพื้นที่ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเลือกหลายวัตถุพร้อมกัน แตะ ค้างไว้บนวัตถุแรก แล้วแตะบนวัตถุเพิ่มเติมที่คุณต้องการเลือกแต่ละครั้ง

 2. บน iPad ของคุณ เลือกแท็บหน้าแรก (ถ้ายังไม่ได้เลือก) ในกลุ่มฟอนต์ ทำสิ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อขยาย ribbon แล้ว แตะที่ลูกศรขวาที่อยู่ติดกันเป็นฟอนต์ปัจจุบันเพื่อดูกลุ่มแบบอักษร

  ไปยังกลุ่มแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร เลื่อนดูฟอนต์แล้ว แตะที่ฟอนต์คุณต้องการใช้

   เลือกขนาดฟอนต์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ใช้ตัวควบคุมสไลด์ หรือแตะเครื่องและเครื่องหมายบวกจนกว่าขนาดคุณต้องการปรากฏขึ้น

บนแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ Windows ของคุณ

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: บน Windows phone ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะ อื่นๆ เพิ่มเติมที่มุมขวาล่างของหน้าจอของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก แตะลงลูกศร ลูกศรลง เพื่อขยายกลุ่มแบบอักษร

  หมายเหตุ: บน Windows phone ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะ อื่นๆ เพิ่มเติมที่มุมขวาล่างของหน้าจอของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

 1. แตะพื้นที่ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: บน Windows phone ของคุณ คุณจำเป็นต้องเลือกที่จะแก้ไขสไลด์ (หรือ โดยคู่แตะได้ โดยการแตะนั้นแล้ว แตะแก้ไข ), จากนั้น กดขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการขยาย ribbon แตะ อื่นๆ เพิ่มเติมที่มุมขวาล่างของหน้าจอของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×