เปลี่ยนฟอนต์ในแอป Office บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์หรือขนาดฟอนต์สำหรับข้อความที่เลือกในเอกสาร Word สเปรดชีต Excel หรืองานนำเสนอ PowerPoint

เคล็ดลับ: ค้างไว้อุปกรณ์ของคุณในโหมดแนวนอนเพื่อที่คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเลือกการจัดรูปแบบบน ribbon

บนแท็บเล็ต Android หรือโทรศัพท์ของคุณ

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะตั้งลูกศร ลูกศรขึ้น ที่ด้านล่างที่มุมขวาของหน้าจอของคุณ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก แตะไอคอนฟอนต์ ไอคอนฟอนต์ เพื่อขยายกลุ่มแบบอักษร

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอของคุณ

  • การเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

 1. แตะพื้นที่ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Android ของคุณ คุณต้องการขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เพื่อทำสิ่งนี้ แตะเร็วศร ลูกศรขึ้น ที่ด้านล่างมุมขวาของหน้าจอของคุณ

  • การเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

บน iPad หรือ iPhone ของคุณ

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บน iPad ของคุณ เลือกแท็บหน้าแรก (ถ้ายังไม่ได้เลือก) ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไป:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • การเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อขยาย ribbon แล้ว แตะที่ลูกศรขวาที่อยู่ติดกันเป็นฟอนต์ปัจจุบันเพื่อดูกลุ่มแบบอักษร

  ไปยังกลุ่มแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร เลื่อนดูฟอนต์แล้ว แตะที่ฟอนต์คุณต้องการใช้

   เลือกขนาดฟอนต์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ใช้ตัวควบคุมสไลด์ หรือแตะเครื่องและเครื่องหมายบวกจนกว่าขนาดคุณต้องการปรากฏขึ้น

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเลือกหลายเซลล์พร้อมกัน แตะ ค้างไว้ในเซลล์แรก แล้วแตะบนแต่ละเซลล์เพิ่มเติมที่คุณต้องการเลือก

 2. บน iPad ของคุณ เลือกแท็บหน้าแรก (ถ้ายังไม่ได้เลือก) ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องแบบอักษร จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อขยาย ribbon แล้ว แตะที่ลูกศรขวาที่อยู่ติดกันเป็นฟอนต์ปัจจุบันเพื่อดูกลุ่มแบบอักษร

  ไปยังกลุ่มแบบอักษร

  • การเปลี่ยนแบบอักษร เลื่อนดูแบบอักษร จากนั้น แตะฟอนต์คุณต้องการใช้

   เปลี่ยนขนาดฟอนต์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ใช้ตัวควบคุมสไลด์ หรือแตะเครื่องและกเครื่องหมายบวกจนกว่าขนาดคุณต้องการปรากฏขึ้น

 1. แตะพื้นที่ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเลือกหลายวัตถุพร้อมกัน แตะ ค้างไว้บนวัตถุแรก แล้วแตะบนวัตถุเพิ่มเติมที่คุณต้องการเลือกแต่ละครั้ง

 2. บน iPad ของคุณ เลือกแท็บหน้าแรก (ถ้ายังไม่ได้เลือก) ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • การเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

  บน iPhone ของคุณ แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อขยาย ribbon แล้ว แตะที่ลูกศรขวาที่อยู่ติดกันเป็นฟอนต์ปัจจุบันเพื่อดูกลุ่มแบบอักษร

  ไปยังกลุ่มแบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร เลื่อนดูแบบอักษร จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   เลือกขนาดฟอนต์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ใช้ตัวควบคุมสไลด์ หรือแตะเครื่องและเครื่องหมายบวกจนกว่าขนาดคุณต้องการปรากฏขึ้น

บนแท็บเล็ต Windows หรือโทรศัพท์ของคุณ

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: บน Windows phone ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติมที่มุมขวาล่างของหน้าจอของคุณ

  • การเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • การเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์ จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

 1. ใช้จุดจับเพื่อเลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก แตะลงลูกศร ลูกศรลง เพื่อขยายกลุ่มแบบอักษร

  หมายเหตุ: บน Windows phone ของคุณ คุณจำเป็นต้องขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติมที่มุมขวาล่างของหน้าจอของคุณ

  • การเปลี่ยนแบบอักษร แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

 1. แตะพื้นที่ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ ทำต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: บน Windows phone ของคุณ คุณจำเป็นต้องเลือกการแก้ไขสไลด์ (ทั้ง โดยคู่แตะนั้น หรือ โดยการแตะจะแล้ว แตะแก้ไข ), จากนั้น กดขยาย ribbon เพื่อดูกลุ่มแบบอักษร เมื่อต้องการขยาย ribbon แตะ เพิ่มเติม เพิ่มเติมที่มุมขวาล่างของหน้าจอของคุณ

  • การเปลี่ยนฟอนต์ แตะกล่องฟอนต์ จากนั้น แตะฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   แบบอักษร

  • การเปลี่ยนขนาดฟอนต์ แตะกล่องขนาดฟอนต์จากนั้น แตะขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

   ขนาดฟอนต์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×