เปลี่ยนฟอนต์ในงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์บนสไลด์เดียว หรือคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอ คุณยังสามารถเปลี่ยนฟอนต์หัวเรื่องและเนื้อความของธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

การเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งภาพเดียว

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับย่อหน้าหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ หรือคลิกพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรตลอดทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้หนึ่งต้นแบบสไลด์ และคุณเปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบสไลด์ แบบอักษรใหม่จะปรากฏขึ้นทั้งงานนำเสนอของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบ (เช่น เมื่อคุณนำเทมเพลมากกว่าหนึ่งในงานนำเสนอของคุณ), คุณต้องเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรในต้นแบบภาพนิ่งแต่ละรายการ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนําเสนอ ให้คลิก ต้นแบบภาพนิ่ง

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงซึ่งมีแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้

  เคล็ดลับ:    บนเค้าโครงสไลด์ในต้นแบบสไลด์ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความเริ่มต้นที่ปรากฏในพื้นที่สำรองไว้ด้วยการสร้างข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

 4. บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขธีม ให้คลิก ฟอนต์ จากนั้นเลือกฟอนต์จากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนฟอนต์อื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขสไลด์ บนแท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×