เปลี่ยนฟอนต์ในงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถการเปลี่ยนฟอนต์บนสไลด์เดียว หรือคุณสามารถการเปลี่ยนฟอนต์ทั่วทั้งงานนำเสนอของคุณ และถ้าคุณต้องการใช้ฟอนต์ที่ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint ให้ดู ใช้ฟอนต์ตกแต่งจากผู้จำหน่ายรายอื่น

ข้อผิดพลาดของฟอนต์

เมื่อคุณใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือบุคคลที่คุณแชร์งานนำเสนอด้วยอาจมองไม่เห็นฟอนต์ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถฝังฟอนต์ในงานนำเสนอของคุณ อ่าน ฝังฟอนต์ ใน Word, PowerPoint, Excel เพื่อดูรายละเอียด สามารถฝังเฉพาะฟอนต์ TrueType (.ttf) ในไฟล์ PowerPoint

ส่วนที่เหลือของบทความนี้จะอธิบายวิธีการแทนที่ฟอนต์ที่มีปัญหา

การเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งภาพเดียว

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรแค่ย่อหน้าเดียวหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ หรือคลิกพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนำเสนอของคุณ

ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ PowerPoint Online

ถ้าคุณใช้ต้นแบบสไลด์เพียงแบบเดียวในงานนำเสนอ และคุณได้เปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบสไลด์แล้ว แบบอักษรใหม่จะถูกใช้ในงานนำเสนอทั้งหมด

ถ้าคุณใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้เทมเพลตมากกว่าหนึ่งแบบในงานนำเสนอ) คุณจะต้องไปเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรในต้นแบบสไลด์แต่ละแบบ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงซึ่งมีแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้

 4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกแบบอักษรจากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรอื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการแทนฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข เลือกแทน จากนั้น เลือกแทนฟอนต์

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทนที่ฟอนต์ ในเขตข้อมูล แทนที่ ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทนที่

 3. ในเขตข้อมูล ด้วย ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ เลือก แทนที่ แล้วเลือก ปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ค้นหา และแทนข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์ในส่วนท้ายบนสไลด์

เพิ่มตัวแทนข้อความ ด้วยข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×