ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เปลี่ยนฟอนต์ในงานนำเสนอ

คุณสามารถแทนที่ฟอนต์ในที่เดียวหรือคุณสามารถทำการเปลี่ยนฟอนต์ที่เป็นระบบได้ตลอดงานนำเสนอของคุณ

เปลี่ยนฟอนต์บนสไลด์เดียว

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรแค่ย่อหน้าเดียวหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ หรือคลิกพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนำเสนอของคุณ

(ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ PowerPoint สำหรับเว็บ )

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงซึ่งมีแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้

 4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกแบบอักษรจากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรอื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกแทนที่ฟอนต์เพื่อเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอของคุณได้อีกด้วย วิธีการมีดังนี้:

 1. บนแท็บหน้าแรกในกลุ่มการแก้ไขให้เลือกแทนที่แล้วเลือกแทนที่ฟอนต์

 2. ในกล่องโต้ตอบแทนที่ฟอนต์ในเขตข้อมูลแทนที่ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทนที่

 3. ในเขตข้อมูล ด้วย ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ เลือก แทนที่ แล้วเลือก ปิด

ถ้าคุณกำลังใช้ต้นแบบสไลด์หนึ่งและคุณเปลี่ยนฟอนต์บนต้นแบบสไลด์ตัวเลือกแบบอักษรใหม่จะปรากฏขึ้นตลอดทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้เทมเพลตมากกว่าหนึ่งแบบในงานนำเสนอ) คุณจะต้องไปเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรในต้นแบบสไลด์แต่ละแบบ

ดูเพิ่มเติม

ใช้ฟอนต์สำหรับตกแต่งจากผู้จำหน่ายบริษัทอื่น

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์ในท้ายกระดาษบนสไลด์

เปลี่ยนฟอนต์

หลังจากที่คุณเลือกธีมงานนำเสนอบนแท็บออกแบบคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับงานนำเสนอของคุณในมุมมองต้นแบบสไลด์ได้

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. บนแท็บต้นแบบสไลด์ให้คลิกฟอนต์แล้วคลิกแบบอักษรที่คุณต้องการสำหรับธีม

  บนแท็บต้นแบบสไลด์ให้คลิกฟอนต์

  คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์สำหรับงานนำเสนอของคุณได้ตลอดเวลาในมุมมองต้นแบบสไลด์

ให้เลือกทำดังนี้

เปลี่ยนฟอนต์

 • บนแท็บธีมภายใต้ตัวเลือกธีมให้คลิกฟอนต์แล้วคลิกแบบอักษรที่คุณต้องการสำหรับธีม

  แท็บ ธีม กลุ่ม ตัวเลือกธีม

แทนที่ฟอนต์

 1. บนเมนูรูปแบบให้คลิกแทนที่ฟอนต์

 2. บนเมนูป็อปอัพแทนที่ให้คลิกแบบอักษรที่คุณต้องการแทนที่

 3. บนเมนูป็อปอัพให้คลิกแบบอักษรใหม่ที่คุณต้องการใช้แล้วคลิกแทนที่

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×