เปลี่ยนฟอนต์ในงานนำเสนอ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถการเปลี่ยนฟอนต์บนสไลด์เดียว หรือคุณสามารถการเปลี่ยนฟอนต์ทั่วทั้งงานนำเสนอของคุณ และถ้าคุณต้องการใช้ฟอนต์ที่ไม่พร้อมใช้งานใน PowerPoint ให้ดู ใช้ฟอนต์ตกแต่งจากผู้จำหน่ายรายอื่น

ข้อผิดพลาดของฟอนต์

เมื่อคุณใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้ติดตั้งด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด หรือบุคคลที่คุณแชร์งานนำเสนอด้วยอาจมองไม่เห็นฟอนต์ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถฝังฟอนต์ในงานนำเสนอของคุณ อ่าน ฝังฟอนต์ ใน Word, PowerPoint, Excel เพื่อดูรายละเอียด สามารถฝังเฉพาะฟอนต์ TrueType (.ttf) ในไฟล์ PowerPoint

ส่วนที่เหลือของบทความนี้จะอธิบายวิธีการแทนที่ฟอนต์ที่มีปัญหา

การเปลี่ยนแบบอักษรบนภาพนิ่งภาพเดียว

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรแค่ย่อหน้าเดียวหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ หรือคลิกพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนำเสนอของคุณ

ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ PowerPoint Online

ถ้าคุณใช้ต้นแบบสไลด์เพียงแบบเดียวในงานนำเสนอ และคุณได้เปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบสไลด์แล้ว แบบอักษรใหม่จะถูกใช้ในงานนำเสนอทั้งหมด

ถ้าคุณใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้เทมเพลตมากกว่าหนึ่งแบบในงานนำเสนอ) คุณจะต้องไปเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรในต้นแบบสไลด์แต่ละแบบ

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงซึ่งมีแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้

 4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกแบบอักษรจากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรอื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการแทนฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข เลือกแทน จากนั้น เลือกแทนฟอนต์

 2. ในกล่องโต้ตอบ แทนที่ฟอนต์ ในเขตข้อมูล แทนที่ ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทนที่

 3. ในเขตข้อมูล ด้วย ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ เลือก แทนที่ แล้วเลือก ปิด

ดูเพิ่มเติม

ค้นหา และแทนข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์ในส่วนท้ายบนสไลด์

เพิ่มตัวแทนข้อความ ด้วยข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×