Office

เปลี่ยนฟอนต์ในงานนำเสนอ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถแทนแบบอักษรในเดียว หรือคุณสามารถทำเปลี่ยนทั้งงานนำเสนอของคุณอย่างเป็นระบบฟอนต์

เปลี่ยนฟอนต์บนสไลด์เดียว

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรแค่ย่อหน้าเดียวหรือวลีเดียว ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบอักษรสำหรับข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้เลือกข้อความทั้งหมดในพื้นที่ที่สำรองไว้ หรือคลิกพื้นที่ที่สำรองไว้นั้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกแบบอักษรในรายการ แบบอักษร

การเปลี่ยนแบบอักษรให้ทั้งงานนำเสนอของคุณ

(ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับPowerPoint สำหรับเว็บ )

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีต้นแบบสไลด์และเค้าโครง ให้คลิกรูปขนาดย่อของต้นแบบสไลด์หรือเค้าโครงซึ่งมีแบบอักษรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนต้นแบบภาพนิ่งหรือเค้าโครง ให้คลิกข้อความชื่อเรื่องหรือระดับเนื้อความที่คุณต้องการนำลักษณะแบบอักษรใหม่ไปใช้

 4. บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม พื้นหลัง ให้คลิก แบบอักษร จากนั้นเลือกแบบอักษรจากรายการ

ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเปลี่ยนแบบอักษรอื่นๆ ตามต้องการ เมื่อต้องการกลับไปแก้ไขภาพนิ่ง บนแท็บ ต้นแบบภาพนิ่ง ในกลุ่ม ปิด ให้คลิก ปิดมุมมองต้นแบบ

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการแทนฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนฟอนต์ทั้งงานนำเสนอของคุณ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข เลือกแทน จากนั้น เลือกแทนฟอนต์

 2. ในกล่องโต้ตอบแทนฟอนต์ ในเขตข้อมูลแทน เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการแทน

 3. ในเขตข้อมูล ด้วย ให้เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้ เลือก แทนที่ แล้วเลือก ปิด

ถ้าคุณกำลังใช้ต้นแบบภาพนิ่งที่หนึ่ง และเปลี่ยนแบบอักษรในต้นแบบสไลด์ ตัวเลือกแบบอักษรใหม่ปรากฏขึ้นทั้งงานนำเสนอของคุณ

ถ้าคุณใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้เทมเพลตมากกว่าหนึ่งแบบในงานนำเสนอ) คุณจะต้องไปเปลี่ยนลักษณะแบบอักษรในต้นแบบสไลด์แต่ละแบบ

ดูเพิ่มเติม

ใช้ฟอนต์สำหรับตกแต่งจากผู้จำหน่ายบริษัทอื่น

ค้นหาและแทนที่ข้อความ

เปลี่ยนฟอนต์ในท้ายกระดาษบนสไลด์

สร้างข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×