เปลี่ยนฟอนต์และการปรับระยะห่าง (อักขระช่องว่าง) ใน PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดฟอนต์ด้วยตนเองและเปลี่ยนฟอนต์และระยะห่างตัวอักขระ (หรือที่เรียกว่า จัดช่องไฟ) ในกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ เมื่อต้องการไปที่กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ที่มุมล่างขวาของกลุ่ม ฟอนต์

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้แท็บ ฟอนต์ บนกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ให้ดูที่ กล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ใน PowerPoint 2013

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้แท็บ ระยะห่างตัวอักขระ บนกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ให้ดูที่ ระยะห่างตัวอักขระ ใน PowerPoint 2013

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×