เปลี่ยนฟอนต์และการปรับระยะห่าง (อักขระช่องว่าง) ใน PowerPoint 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดเอง และเปลี่ยนแปลงฟอนต์และระยะห่างตัวอักขระ (หรือที่เรียกว่าปรับระยะห่าง) ในกล่องโต้ตอบฟอนต์ เพื่อไปยังกล่องโต้ตอบฟอนต์ บนแท็บหน้าแรก คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ (ซึ่งมีลักษณะดังนี้ รูปไอคอน ) ที่มุมล่างขวาของกลุ่มแบบอักษร

กลุ่ม ฟอนต์ บนแท็บ หน้าแรก ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แท็บแบบอักษร บนกล่องโต้ตอบฟอนต์ ดูกล่องโต้ตอบฟอนต์ใน PowerPoint 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แท็บระยะห่างตัวอักขระ บนกล่องโต้ตอบฟอนต์ ดูระยะห่างตัวอักขระใน PowerPoint 2010

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×