เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นใน OneNote for Mac

OneNote for Mac ใช้ฟอนต์ Calibri ขนาด 11 พอยต์สำหรับบันทึกย่อที่คุณสร้าง แต่คุณสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบเริ่มต้นให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ง่ายๆ

  1. บนแถบเมนู ให้คลิก OneNote จากนั้น คลิก กำหนดลักษณะ

  2. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดลักษณะ OneNote ที่เปิดขึ้น ให้คลิก แก้ไขและดู

  3. ด้านล่าง ฟอนต์เริ่มต้น ให้เลือก ฟอนต์ และ ขนาด ที่คุณต้องการให้ OneNote ใช้

หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกฟอนต์และขนาดเริ่มต้นใหม่ของคุณนำไปใช้กับบันทึกใหม่ที่คุณเขียนนับจากนี้เท่านั้น บันทึกย่อที่มีอยู่จะไม่ถูกจัดรูปแบบใหม่โดยอัตโนมัติ

  • การเปลี่ยนขนาดฟอนต์เริ่มต้นนำไปใช้กับข้อความบันทึกย่อเท่านั้น ไม่ได้นำไปใช้กับชื่อเรื่องของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×