เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นใน Word 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการใช้ฟอนต์ที่คุณชื่นชอบใน Word ทุกครั้งที่คุณใช้งาน ให้ตั้งค่าฟอนต์นั้นเป็นค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงฟอนต์เริ่มต้นแล้ว และการตั้งค่าใหม่ไม่ได้ผล เลื่อนลงไปอ่านเกี่ยวกับตรวจสอบสิทธิ์

 1. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก ฟอนต์ จากนั้นคลิกแท็บ ฟอนต์

  นอกจากนี้คุณยังสามารถกด ค้างไว้ คำสั่ง + D เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบฟอนต์

 2. ภายใต้ฟอนต์ คลิกแบบอักษรคุณต้องการใช้ และภายใต้ขนาด คลิกขนาดคุณต้องการใช้สำหรับเนื้อความ

  ในกล่องโต้ตอบ ฟอนต์ ตัวเลือกเริ่มต้นจะถูกไฮไลต์

 3. คลิกเริ่มต้น ในมุมล่างซ้าย แล้ว คลิ กใช่ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสารใหม่ทั้งหมดโดยยึดตามเทมเพล คลิกตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

ถ้าการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นมีการเปลี่ยนแปลง

ในบางครั้ง การตั้งค่าสิทธิ์ของบริษัทเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นกลับไปยังแบบอักษรเดิม ถ้าที่เกิดขึ้น ลองทำดังนี้:

ตรวจสอบสิทธิ์

 1. เปิด Finder และในกล่องค้นหา พิมพ์Normal.dotm

 2. บนเมนูไฟล์ คลิกรับข้อมูล หรือ กด ค้างไว้ คำสั่ง + I

 3. คลิกทั่วไป และให้แน่ใจว่าล็อก ถูกเลือก ถ้าถูกเลือก ยกเลิกเลือกนั้น

 4. คลิกใช้ร่วมกันและสิทธิ์ และที่อยู่ถัดจากชื่อของคุณ ให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์อ่าน และเขียน ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน

ถ้าคุณไม่สามารถยกเลิกเลือกกล่องล็อก หรือ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์อ่าน และเขียน ติดต่อบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×