เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นใน OneNote 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บันทึกย่อ OneNote 2016 ถูกจัดรูปแบบด้วยฟอนต์ Calibri ขนาด 11 พอยต์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะของหน้าใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ ขนาด หรือสีเริ่มต้นได้

  1. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก

    ตัวเลือกของ OneNote

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก OneNote ภายใต้ ฟอนต์เริ่มต้น เลือก ฟอนต์, ขนาด และ สีฟอนต์ ที่คุณต้องการใช้ใน OneNote แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: 

  • ฟอนต์เริ่มต้นใหม่จะนำไปใช้กับหน้าใหม่เท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนบันทึกย่อที่มีอยู่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบบันทึกย่อที่มีอยู่ คุณจะต้องทำทีละหน้า เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือกแท็บ หน้าแรก คุณจะพบตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ เช่น ขนาด สี และสไตล์ฟอนต์ ในส่วน ข้อความพื้นฐาน

  • การเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นจะมีผลกับบันทึกย่อ โดยไม่มีผลใดๆ กับชื่อหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×