เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นใน Excel

Excel ใช้ฟอนต์ Calibri 11 เป็นฟอนต์ของเนื้อความเมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลลงในเวิร์กชีต หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือกล่องข้อความ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนฟอนต์และขนาดฟอนต์เริ่มต้นสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่

  1. คลิกแท็บ ไฟล์

  2. ภายใต้ Excel ให้คลิก ตัวเลือก

  3. ในประเภท ทั่วไป ภายใต้ เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

    • ในกล่อง ใช้ฟอนต์นี้ ให้คลิกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

    • ในกล่อง ขนาดฟอนต์ ให้ใส่ขนาดฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

  4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการเริ่มใช้ฟอนต์หรือขนาดฟอนต์เริ่มต้นใหม่ คุณต้องเปิด Excel ขึ้นมาใหม่ ฟอนต์และขนาดฟอนต์เริ่มต้นใหม่จะใช้เฉพาะในเวิร์กบุ๊กใหม่ที่สร้างขึ้นหลังจากคุณเริ่ม Excel ใหม่เท่านั้น เวิร์กบุ๊กที่มีอยู่เดิมจะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการใช้ฟอนต์และขนาดเริ่มต้นใหม่ในเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่เดิมให้ย้ายเวิร์กชีตจากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่เดิมไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ย้ายหรือคัดลอกเวิร์กชีต

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×