เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นใน Excel 2016 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลในเวิร์กชีต Excel จะใช้ฟอนต์ Calibri ขนาด 11 โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้สไตล์ฟอนต์อื่นหรือขนาดฟอนต์อื่น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้นสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ได้

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในประเภท ทั่วไป ภายใต้ เมื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ในกล่อง ใช้ฟอนต์เริ่มต้น ให้คลิกลูกศร จากนั้นเลือกฟอนต์ที่คุณต้องการ

  • ในกล่อง ขนาดฟอนต์ ให้คลิกลูกศร แล้วเลือกขนาดฟอนต์

   ตัวเลือกเพื่อตั้งค่าตัวเลือกฟอนต์เริ่มต้น
 3. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: วิธีนี้จะไม่เปลี่ยนฟอนต์สำหรับเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่

 4. ปิดและเริ่ม Excel ใหม่
  ฟอนต์เริ่มต้นใหม่จะถูกนำไปใช้เมื่อคุณสร้างเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กใหม่ที่ว่างเปล่า

เปลี่ยนสไตล์ฟอนต์หรือขนาดของฟอนต์สำหรับเวิร์กชีตที่มีอยู่แล้ว

 1. กด Ctrl+A เพื่อเลือกทั้งเวิร์กชีต

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรในกล่อง ฟอนต์ แล้วเลือกฟอนต์อื่น

  บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ มีตัวเลือกฟอนต์และขนาดฟอนต์

  หมายเหตุ: ตัวเลือกฟอนต์ ตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก และ ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ไม่มีอยู่ใน Excel ลองเลือกฟอนต์ที่มีเฉพาะอักษรตัวพิมพ์ใหญ่แทน

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ ให้คลิกลูกศรในกล่อง ขนาดฟอนต์ แล้วเลือกขนาดที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่งในการนำฟอนต์เริ่มต้นใหม่ไปใช้กับเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ของคุณ คือการย้ายเวิร์กชีตไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×