เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับหน้าของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเริ่มใช้ OneNote เป็นครั้งแรก บันทึกย่อใหม่ที่คุณสร้างจะถูกจัดรูปแบบด้วยฟอนต์ Calibri ขนาด 11 พอยต์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะของหน้าใหม่ทั้งหมดคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น ขนาดหรือสีได้

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

    ตัวเลือกของ OneNote

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก OneNote ภายใต้ ฟอนต์เริ่มต้น เลือก ฟอนต์ ขนาด และ สีฟอนต์ ที่คุณต้องการใช้ใน OneNote

  3. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกฟอนต์เริ่มต้นใหม่ของคุณจะนำไปใช้เฉพาะกับหน้าใหม่เท่านั้น บันทึกย่อที่มีอยู่จะไม่ถูกจัดรูปแบบใหม่โดยอัตโนมัติ

  • การเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นจะมีผลกับบันทึกย่อ โดยไม่มีผลใดๆ กับชื่อหน้า

ถ้าคุณสนใจจัดรูปแบบข้อความเป็นบางส่วนซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้นสำหรับบันทึกย่อใหม่ของคุณทั้งหมด ให้คุณเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแล้วคลิกแท็บ หน้าแรก คุณจะพบตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ เช่น ขนาดฟอนต์ สี และสไตล์ในส่วน ข้อความพื้นฐาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×