เปลี่ยนฟอนต์ของท้ายกระดาษในสไลด์

เมื่อแก้ไขต้นแบบสไลด์สำหรับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการจัดรูปแบบส่วนท้าย (เช่น สไตล์ฟอนต์ ขนาด และสี) บนทุกสไลด์พร้อมกัน

เปลี่ยนแปลงส่วนท้ายทั้งหมดในงานนำเสนอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ในส่วนท้าย ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  2. ทางด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกที่ต้นแบบสไลด์เพื่อเลือก

    ต้นแบบสไลด์ที่มีเค้าโครงในมุมมองต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint

  3. เน้นองค์ประกอบส่วนท้ายใดก็ได้ (เช่น วันที่ ข้อความส่วนท้าย หรือหมายเลขสไลด์) บนต้นแบบสไลด์ จากนั้น บนแท็บ หน้าแรก ให้เลือกการจัดรูปแบบฟอนต์ที่คุณต้องการในกลุ่ม ฟอนต์ และ ย่อหน้า

    การเปลี่ยนฟอนต์ของท้ายกระดาษ

สิ่งสำคัญ:   เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนท้ายที่คุณตรวจทานแล้วปรากฏบนสไลด์ของคุณ บนเมนู แทรก ให้คลิก ส่วนหัวและส่วนท้าย จากนั้น บนแท็บ สไลด์ ให้เลือกองค์ประกอบส่วนท้ายใดก็ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏบนสไลด์ของคุณ รวมถึง วันที่และเวลาหมายเลขสไลด์ และ ส่วนท้าย เมื่อคุณย้อนกลับไปยังมุมมองปกติ การเปลี่ยนแปลงส่วนท้ายของคุณควรปรากฏบนองค์ประกอบส่วนท้ายที่คุณเลือก

เปลี่ยนส่วนท้ายสำหรับเค้าโครงเฉพาะหรือเฉพาะบางสไลด์

  • คุณสามารถปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบฟอนต์ของส่วนท้ายบนเค้าโครงหน้ากระดาษในต้นแบบสไลด์ได้โดยการเลือกเค้าโครงหน้ากระดาษในขั้นตอนที่ 2 แล้วแก้ไขสไตล์บนแท็บ หน้าแรก

  • คุณสามารถปรับเปลี่ยนการจัดรูปแบบฟอนต์ของส่วนท้ายบนสไลด์ได้โดยการเลือกข้อความส่วนท้ายในมุมมองปกติ แล้วแก้ไขสไตล์บนแท็บ หน้าแรก

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือนำเชิงอรรถออก

ต้นแบบสไลด์คืออะไร

เค้าโครงสไลด์คืออะไร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×