เปลี่ยนป้ายชื่อแกนในแผนภูมิ

เปลี่ยนป้ายชื่อแกนในแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในแผนภูมิที่คุณสร้างป้ายชื่อแกนจะแสดงแกนแนวนอน (ประเภท) ที่อยู่ถัด จากแกนแนวตั้ง (ค่า) และแกนลึก (ในแผนภูมิสามมิติ) อยู่ถัดจากด้านล่าง แผนภูมิของคุณใช้ข้อความจากข้อมูลต้นฉบับสำหรับป้ายชื่อแกนเหล่านี้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่ อย่าสับสนป้ายชื่อแกนแนวนอนซึ่งไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ดังที่แสดงด้านล่าง กับป้ายคำอธิบายแผนภูมิด้านล่างเหล่านั้น — 2009 ยอดขายเอเชียตะวันออกและ 2010 ยอดขายเอเชียตะวันออก

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบมีป้ายชื่อแกน

เมื่อต้องการเปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อประเภทในข้อมูลต้นฉบับบนเวิร์กชีต ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแต่ละเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อความป้ายชื่อที่คุณต้องการจะเปลี่ยน

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในแต่ละเซลล์ แล้วกด Enter

  ป้ายชื่อแกนและเซลล์ของข้อมูลเหล่านั้นในสเปรดชีต

  เมื่อคุณเปลี่ยนข้อความในเซลล์ ป้ายชื่อในแผนภูมิจะได้รับการอัปเดต

เมื่อต้องการเก็บข้อความข้อมูลต้นฉบับบนเวิร์กชีตในลักษณะเดิม คุณสามารถใส่ข้อความป้ายชื่อใหม่ที่ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลของเวิร์กชีตได้ ดังนี้

 1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อประเภทที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เลือกข้อมูล

คลิกขวาที่แกนประเภทและ เลือกข้อมูล

 1. ในกล่อง ป้ายชื่อแกน (ประเภท) แนวนอน ให้คลิก แก้ไข

 2. ในกล่อง ช่วงป้ายชื่อแกน ให้ใส่ป้ายชื่อที่คุณต้องการใช้ แล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

การเปลี่ยนป้ายชื่อเฉพาะในแผนภูมิเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ ไตรมาส 1, ไตรมาส 2, ไตรมาส 3, ไตรมาส 4

เปลี่ยนรูปแบบของข้อความและตัวเลขในป้ายชื่อ

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของข้อความในป้ายชื่อแกนประเภท ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อแกนประเภทที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วคลิก ฟอนต์

 2. บนแท็บ ฟอนต์ ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ ระยะห่างตัวอักขระ ให้เลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขในแกนค่า ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อแกนค่าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. คลิก จัดรูปแบบแกน

 3. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบแกน ให้คลิก ตัวเลข

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นส่วน ตัวเลข ในบานหน้าต่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแกนค่าไว้ (โดยปกติจะเป็นแกนแนวตั้งทางซ้าย)

  ตัวเลือกตัวเลขในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบแกน

 4. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

  ตัวเลือก จัดรูปแบบตัวเลข สำหรับแกนค่า

  ถ้ารูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกใช้ทศนิยม คุณสามารถระบุทศนิยมได้ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม

 5. เมื่อต้องการรักษาตัวเลขที่ถูกลิงก์ไปยังเซลล์เวิร์กชีต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขที่แสดงในแผนภูมิได้ถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในเวิร์กชีตแล้ว หรือถูกแสดงอยู่ในรูปแบบทศนิยม เช่น 0.1 เมื่อต้องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ในเวิร์กชีต ให้หารจำนวนนั้นด้วยผลรวม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ =10/100 และจัดรูปแบบของผลลัพธ์ 0.1 เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขจะแสดงเป็น 10% ได้อย่างถูกต้อง

เคล็ดลับ: ป้ายชื่อแกนแตกต่างจากชื่อแกน ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเพื่ออธิบายว่า อะไรแสดงอยู่บนแกน ชื่อแกนจะไม่แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในแผนภูมิ เมื่อต้องการเพิ่ม ดูเพิ่มหรือเอาชื่อในแผนภูมิ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×