เปลี่ยนป้ายชื่อแกนในแผนภูมิใน Office 2016

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในแผนภูมิ ป้ายชื่อแกนจะแสดงด้านล่างแกนแนวนอน (หรือที่เรียกว่าประเภท) ที่อยู่ถัด จากแกนแนวตั้ง (หรือที่เรียกว่าค่า) และ ในแผน ภูมิสามมิติ ที่อยู่ถัดจากแกนลึก

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบมีป้ายชื่อแกน

แผนภูมิใช้ข้อความจากแหล่งข้อมูลของคุณสำหรับป้ายชื่อแกน เมื่อต้องการเปลี่ยนป้ายชื่อ คุณสามารถเปลี่ยนข้อความในข้อมูลต้นฉบับ ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนข้อความของแหล่งข้อมูล คุณสามารถสร้างข้อความป้ายชื่อสำหรับแผนภูมิคุณกำลังทำงานอยู่

นอกจากการเปลี่ยนข้อความของป้ายชื่อ คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของพวกเขา ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

หมายเหตุ: ป้ายชื่อแกนแตกต่างจากแกนชื่อเรื่องซึ่งคุณสามารถเพิ่มเพื่ออธิบายว่า อะไรแสดงอยู่บนแกน ชื่อแกนจะไม่แสดงอยู่ในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่ม ดูเพิ่มหรือเอาชื่อในแผนภูมิ นอกจากนี้ ป้ายชื่อแกนแนวนอน (ในด้านบนของแผนภูมิ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4) จะแตกต่างจากป้ายชื่อคำอธิบายแผนภูมิด้านล่างเหล่านั้น (2009 ยอดขายเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกยอดขาย 2010) เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายแผนภูมิ ดูเพิ่มและจัดรูปแบบคำอธิบายแผนภูมิ

 1. คลิกแต่ละเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อความป้ายชื่อที่คุณต้องการจะเปลี่ยน

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในแต่ละเซลล์ แล้วกด Enter

  ป้ายชื่อแกนและเซลล์ของข้อมูลเหล่านั้นในสเปรดชีต

  เมื่อคุณเปลี่ยนข้อความในเซลล์ ป้ายชื่อในแผนภูมิจะได้รับการอัปเดต

 1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อประเภทที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เลือกข้อมูล

  คลิกขวาที่แกนประเภทและ เลือกข้อมูล

 2. ในป้ายชื่อแกน (ประเภท) แนวนอน คลิกแก้ไข

 3. ในช่วงป้ายชื่อแกน ใส่ป้ายชื่อคุณต้องการใช้ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  การเปลี่ยนป้ายชื่อเฉพาะในแผนภูมิเท่านั้น

  ตัวอย่างเช่น ให้พิมพ์ ไตรมาส 1, ไตรมาส 2, ไตรมาส 3, ไตรมาส 4

 1. คลิกขวาป้ายชื่อแกนประเภทที่คุณต้องการจัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกฟอนต์

  สกรีนช็อตของตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจากเมนูทางลัดหลังจากส่วนที่เลือกของป้ายชื่อแกนประเภท รวมถึงตัวเลือกของฟอนต์ที่ถูกเน้น

 2. บนแท็บ ฟอนต์ ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บ ระยะห่างตัวอักขระ ให้เลือกตัวเลือกระยะห่างที่คุณต้องการ

 1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อแกนค่าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกจัดรูปแบบแกน

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบแกน เลือกหมายเลข

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นส่วน ตัวเลข ในบานหน้าต่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกแกนค่าไว้ (โดยปกติจะเป็นแกนแนวตั้งทางซ้าย)

  ตัวเลือกตัวเลขในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบแกน

 3. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการ

  ตัวเลือก จัดรูปแบบตัวเลข สำหรับแกนค่า

  เคล็ดลับ: ถ้ารูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกใช้ทศนิยม คุณสามารถระบุทศนิยมได้ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม

 4. เมื่อต้องการรักษาการเชื่อมโยงของตัวเลขไปยังเซลล์แผ่นงาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูล

  หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขที่แสดงในแผนภูมิได้ถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในเวิร์กชีตแล้ว หรือถูกแสดงอยู่ในรูปแบบทศนิยม เช่น 0.1 เมื่อต้องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ในเวิร์กชีต ให้หารจำนวนนั้นด้วยผลรวม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่ =10/100 และจัดรูปแบบของผลลัพธ์ 0.1 เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขจะแสดงเป็น 10% ได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่ม หรือเอาชื่อในแผนภูมิ

เพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงในแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×