เปลี่ยนบริการเว็บที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

ภาพรวม

เมื่อคุณก่อนการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลหลักไปยังบริการเว็บ คุณอาจใช้สภาพแวดล้อมแบบทดสอบที่กำลังพัฒนาบริการเว็บ เมื่อบริการเว็บไม่พร้อมที่จะถูกปรับใช้ คุณจะมีการเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลักในแม่แบบของฟอร์มจากสภาพแวดล้อมการทดสอบเป็นตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บถูกปรับใช้

เมื่อคุณเปลี่ยนการบริการเว็บในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก Microsoft Office InfoPath สร้างแหล่งข้อมูลหลักกับเขตข้อมูลและกลุ่มที่สอดคล้องกับXML Schema ในบริการเว็บใหม่ ถ้าแบบแผนในบริการเว็บใหม่ และเก่าจะเหมือนกับ InfoPath ผูกตัวควบคุมที่มีอยู่บนเทมเพลตฟอร์โดยอัตโนมัติไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลใหม่ ถ้าเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลใหม่ไม่ตรงกับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลเก่า InfoPath ลบการรวมแหล่งข้อมูลจากตัวควบคุม ถ้า InfoPath เอาการผูกข้อมูลจากตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาตัวควบคุมออกจากเทมเพลตฟอร์ หรือผูกเขตข้อมูลอื่น ๆ ในแหล่งข้อมูลใหม่

ขึ้นอยู่กับการออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์ม การเชื่อมต่อข้อมูลหลักอาจมีการเชื่อมต่อแบบสอบถามข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลส่ง หรือทั้งสองอย่าง ถ้าการเชื่อมต่อข้อมูลหลักที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรีและการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง และบริการบนเว็บมีเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง คุณต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อทั้งสอง

หมายเหตุ: ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรองการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ ในส่วนดูเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณควรประกาศ และทดสอบเทมเพลตฟอร์เพื่อให้แน่ใจว่า การเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการเว็บทำงานได้ตามที่คาดไว้เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ นอกจากนี้คุณควรทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มที่มีอยู่ยังคงทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อคุณทำให้เสร็จสมบูรณ์ของคุณทดสอบ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อเริ่มการกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศเทมเพลตฟอร์มในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณต้องการใช้ข้อมูลจากผู้ดูแลระบบการบริการเว็บต่อไปนี้:

 • ตำแหน่งที่ตั้งของบริการบนเว็บใหม่

 • ตรวจสอบว่า บริการเว็บใหม่ใช้การเข้ารหัสเอกสาร/สัญพจน์สไตล์ InfoPath สามารถใช้เฉพาะเอกสาร/สัญพจน์สไตล์ Web services

 • ชื่อของการดำเนินการในบริการเว็บที่คุณจะใช้

 • ตรวจสอบว่า แบบแผนในบริการเว็บใหม่ และเก่าจะเหมือนกัน

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกแปลงแหล่งข้อมูลหลัก

 2. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกสร้างการเชื่อมต่อใหม่ คลิกรับข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

 3. ภายใต้เลือกชนิดของการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณต้องการใช้แม่แบบฟอร์มของคุณ คลิกบริการเว็บ แล้ว คลิ กถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการเว็บ แล้ว คลิ กถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 5. ในรายการเลือกการดำเนินการ คลิกเว็บการบริการดำเนินการที่ส่งกลับข้อมูลลงในฟอร์ม นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 6. ถ้าตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลพบองค์ประกอบที่ไม่รู้จักในเค้าร่างของบริการเว็บ หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างอาจขอให้คุณสามารถระบุค่าตัวอย่างสำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อระบุว่าเขตข้อมูลหรือกลุ่มเพื่อเพิ่มไปยังแหล่งข้อมูลหลัก

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าตัวอย่าง

  2. ในกล่องค่าอย่าง พิมพ์ค่าที่ผู้ใช้ของคุณอาจใช้สำหรับเขตข้อมูลนี้ แล้ว คลิกตกลง

  3. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในตารางพารามิเตอร์ แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  เมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการบนเว็บในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล Microsoft Office InfoPath เชื่อมต่อกับบริการเว็บ และร้องขอแฟ้มภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) แฟ้ม WSDL ประกอบด้วยเค้าร่างที่ใช้ โดยบริการบนเว็บ การบริการเว็บตอบสนองต่อการร้องขอ โดยการส่งไฟล์นี้เพื่อ InfoPath InfoPath ใช้ข้อมูลในไฟล์นี้เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลรองในเทมเพลตฟอร์ม ถ้า InfoPath ค้นหาชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จักภายในไฟล์ WSDL, InfoPath ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อกำหนดข้อกำหนดของชนิดองค์ประกอบที่ไม่รู้จัก และเพิ่มเขตข้อมูลที่เหมาะสมและกลุ่มไปยังแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

 7. ถ้าการบริการเว็บยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างถามว่า คุณต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลคิวรี ในกรณีส่วนใหญ่ ปล่อยให้มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป ถ้าคุณไม่ต้องการรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อคุณส่งข้อมูล แล้ว คลิ กถัดไป

  รายละเอียดด้านเทคนิค

  หน้านี้ในตัวช่วยสร้างปรากฏก็ต่อเมื่อไฟล์ภาษาคำอธิบายบริการเว็บ (WSDL) สำหรับการบริการเว็บหมายความว่า บริการเว็บส่งกลับชุดข้อมูล Microsoft ADO.NET

 8. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

 9. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 10. เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์ บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศ

 11. ทดสอบเทมเพลตฟอร์อย่างละเอียด โดยการเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม และป้อนข้อมูล ตรวจสอบว่า ฟอร์มที่สามารถทำงานตามที่คาดไว้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในรายการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับเทมเพลตฟอร์ คลิกเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของบริการเว็บใหม่ที่ผู้ใช้ของคุณจะส่งฟอร์มของพวกเขา และคลิกถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการค้นหาริการเว็บ โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาคำอธิบายสากลและรวม (UDDI) คลิกค้นหา UDDI ให้ใส่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ UDDI ที่คุณต้องการค้นหา ระบุว่า คุณต้องการค้นหา โดยผู้ให้บริการ หรือ โดยบริการที่อยู่ จัดเตรียมไว้ ใส่คำสำคัญค้นหา จากนั้น คลิกค้นหา บริการเว็บที่ตรงกับคำสำคัญของคุณค้นหาจะปรากฏในรายการผลลัพธ์การค้นหา เลือกบริการบนเว็บที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กตกลง

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในรายการเลือกการดำเนินการ คลิกเว็บการบริการดำเนินการที่รับส่งข้อมูล นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง เพื่อเลือกข้อมูลอะไรบ้างในฟอร์มเพื่อส่งสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ในบริการเว็บ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ส่งข้อมูลในเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

  3. คลิกปรับเปลี่ยน รูปปุ่ม

  4. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้ว คลิ กตกลง

  5. ในกล่องรวม คลิกข้อความและลูกองค์ประกอบเฉพาะ เพื่อส่งเฉพาะข้อมูลในเขตข้อมูลนี้และองค์ประกอบลูกของเขตข้อมูลหนึ่งหรือกลุ่ม หรือคลิกทรีย่อย XML รวมถึงองค์ประกอบที่เลือก เพื่อส่งเขตข้อมูลชื่อ ข้อมูลในเขตข้อมูล และ องค์ประกอบลูกในกลุ่มที่เลือกหรือเขตข้อมูล

  ส่งข้อมูลในรูปแบบทั้งหมด

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  ส่งข้อมูลเป็นสตริง

  1. ในรายการพารามิเตอร์ คลิกพารามิเตอร์บริการเว็บที่จะได้รับข้อมูลจากฟอร์ม

  2. ภายใต้ตัวเลือกพารามิเตอร์ คลิกทั้งฟอร์ม (XML เอกสาร รวมถึงคำแนะนำในการประมวลผล)

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายส่งข้อมูลเป็นสตริงข้อ ความ

   หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อส่งข้อมูลเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ในกรณีส่วนใหญ่ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้

  รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุ ADO.NET ชุดข้อมูล

  ถ้าการบริการเว็บจำเป็นต้องมีวัตถุชุดข้อมูล ADO.NET เลือกโหนชุดข้อมูลเมื่อคุณกำหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ ถ้าคุณใช้ชนิดอื่น ๆ ของโหนสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังบริการเว็บที่จำเป็นต้องมีชุดข้อมูล ADO.NET การกระทำส่งจะล้มเหลว

 6. คลิก ถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลส่ง แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×