เปลี่ยนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

ใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ Office 365 สำหรับธุรกิจ ของคุณมีที่อยู่ 3 ที่:

 • ที่อยู่ของขายให้กับ      ชื่อบริษัทของคุณและที่อยู่ตามที่แสดงในโปรไฟล์ขององค์กรของคุณ

 • ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน      ที่อยู่ของแผนกการเรียกเก็บเงินของคุณ และมักเหมือนกับ ที่อยู่ของขายให้กับ

 • ที่อยู่ที่ใช้บริการ      ที่อยู่ที่มีการใช้บริการ โดยปกติแล้วจะเหมือนกับ ที่อยู่ของขายให้กับ ถ้าองค์กรของคุณมีผู้ใช้ระยะไกลหรือสำนักงานหลายแห่ง ให้ใช้ที่อยู่ทีผู้ใช้่ส่วนใหญ่ของคุณประจำอยู่

ในกรณีส่วนใหญ่ ที่อยู่เหล่านี้จะเหมือนกัน ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่อย่างน้อยหนึ่งที่ คุณสามารถทำได้ คุณยังสามารถใส่ที่อยู่อีเมลสำรองเพื่อรับการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน และเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำรองของผู้ดูแลระบบอื่นๆ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ของคุณ ให้ดู ดูใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ และ ทำความเข้าใจกับใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ของคุณ ให้ดู ดูใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ และ ทำความเข้าใจกับใบแจ้งหนี้ของคุณสำหรับ Office 365 สำหรับธุรกิจ

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน ให้ดู ดูใบเรียกเก็บเงินของคุณ หรือรับ Fapiao ใน Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet

เปลี่ยนที่อยู่ของขายให้กับ

เมื่อต้องการเปลี่ยน ที่อยู่ของขายให้กับ ให้ดู เปลี่ยนที่อยู่ขององค์กรของคุณ อีเมลที่ติดต่อด้านเทคนิค และข้อมูลอื่นๆ

เมื่อต้องการเปลี่ยน ที่อยู่ของขายให้กับ ให้ดู เปลี่ยนที่อยู่ขององค์กรของคุณ อีเมลที่ติดต่อด้านเทคนิค และข้อมูลอื่นๆ

ถ้าคุณกำลังใช ้Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ดู เปลี่ยนที่อยู่ขององค์กรของคุณและข้อมูลโปรไฟล์อื่นๆ

เปลี่ยนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

  ส่วนวิธีการชำระเงินของบัตรการสมัครใช้งาน สำหรับการสมัครใช้งานที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 3. ลูกค้าบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร: ในหน้า รายละเอียดการเปลี่ยนการชำระเงิน ให้เลือกบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารที่คุณต้องการอัปเดต เลือก แก้ไขรายละเอียด อัปเดตที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วเลือก ส่ง
  บานหน้าต่างรายละเอียดการเปลี่ยนการชำระเงินเมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร

  ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า: บนหน้า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน อัปเดตที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน แล้วเลือก ส่ง
  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน

เปลี่ยนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

  ส่วนวิธีการชำระเงินของบัตรการสมัครใช้งาน สำหรับการสมัครใช้งานที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 3. ลูกค้าบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร: ในหน้า รายละเอียดการเปลี่ยนการชำระเงิน ให้เลือกบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารที่คุณต้องการอัปเดต เลือก แก้ไขรายละเอียด อัปเดตที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ แล้วเลือก ส่ง
  บานหน้าต่างรายละเอียดการเปลี่ยนการชำระเงินเมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร

  ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า: บนหน้า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน อัปเดตที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน แล้วเลือก ส่ง
  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน

เปลี่ยนที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน

  ส่วนวิธีการชำระเงินของบัตรการสมัครใช้งานสำหรับการสมัครใช้งานที่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้

 3. บนหน้า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระเงิน อัปเดตที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน แล้วเลือก ส่ง

  คุณสามารถ เปลี่ยนวิธีการชำระเงินสำหรับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet จากใบแจ้งหนี้เป็นการชำระเงินแบบออนไลน์ได้โดยใช้ Alipay หรือ UnionPay จีน หรือเปลี่ยนในทางกลับกันได้

เปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้บริการของคุณ

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เลือก ดำเนินการเพิ่มเติม จากนั้นเลือก แก้ไขที่อยู่ที่ใช้บริการ

  เจาะลึกเมนูการกระทำเพิ่มเติม
 3. บนบานหน้าต่าง แก้ไขที่อยู่ที่ใช้บริการของคุณ อัปเดตที่อยู่ของคุณ จากนั้นเลือก ส่ง

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำรองสำหรับส่งการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินขององค์กรของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมล Office 365 และที่อยู่อีเมลสำรองของผู้ดูแลระบบส่วนกลางและผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินทุกคนในองค์กรของคุณ ผู้ดูแลระบบแต่ละคนสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำรองได้โดยการอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ของพวกเขา

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียนของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลาง เรียนรู้วิธีลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือก ไอคอนผู้ใช้ จากนั้นเลือก ดูบัญชี

  เมนูผู้ใช้ที่มีตัวเลือกดูบัญชีเลือกไว้
 3. เลือก ข้อมูลส่วนบุคคล

  เมนูบัญชีของฉันที่มีตัวเลือกข้อมูลส่วนบุคคลเลือกไว้
 4. ในกล่อง รายละเอียดที่ติดต่อ ให้เลือก แก้ไข

  บานหน้าต่างรายละเอียดผู้ติดต่อพร้อมไอคอนรูปมือชี้ไปที่ลิงก์แก้ไข
 5. ในกล่อง อีเมลสำรอง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำรองที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก บันทึก

  บานหน้าต่าง "รายละเอียดผู้ติดต่อ" ในโหมดแก้ไข

เปลี่ยนที่อยู่อีเมลสำรองของผู้ดูแลระบบรายอื่น

คุณยังสามารถเปลี่ยนอยู่อีเมลสำรองของผู้ดูแลระบบส่วนกลางและผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ในองค์กรของคุณได้อีกด้วย

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินนี้

 2. บนหน้า การแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงิน ให้เลือกผู้ดูแลระบบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. ในบานหน้างต่าง แก้ไขบทบาทของผู้ใช้ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำรองที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือก บันทึก

  บานหน้าต่างการแก้ไขบทบาทของผู้ใช้ที่คุณสามารถเปลี่ยนบทบาทผู้ใช้และเปลี่ยนอยู่อีเมลสำรอง

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ในฐานะผู้ดูแลระบบของ Office 365 สำหรับธุรกิจ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสั่งซื้อล่วงหน้า บัญชี และการสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน ตลอดจนความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านเทคนิค คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนในนามของผู้ใช้ Office 365 ในองค์กรของคุณ

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

การเรียกเก็บเงินของ Office 365 สำหรับธุรกิจ - วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×