เปลี่ยนทิศทางของกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนสิ่งเน้น หรือย้อนกลับทิศทางของกราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของ โดยใช้ขวาไปซ้ายลักษณะการทำงาน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

การแสดงทิศทางจากซ้ายไปขวาของกราฟิก Chevron List SmartArt
การแสดงทิศทางจากซ้ายไปขวาของกราฟิก Chevron List SmartArt
การแสดงทิศทางจากขวาไปซ้ายของกราฟิก Chevron List SmartArt
การแสดงทิศทางจากขวาไปซ้ายของกราฟิก Chevron List SmartArt

ย้อนกลับทิศทางของกราฟิก SmartArt

  1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสร้างกราฟิก คลิกขวาไปซ้าย

    รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

    ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการสลับกลับไปยังต้นฉบับทิศทางของกราฟิก SmartArt ของคุณ คลิกขวาไปซ้าย อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×