เปลี่ยนต้นแบบสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

งานนำเสนอ PowerPoint ทุกประกอบด้วยต้นแบบภาพนิ่งกับที่เกี่ยวข้องกับเค้าโครงสไลด์ที่ควบคุมลักษณะที่ปรากฏ

มุมมองต้นแบบสไลด์ จะอยู่ในกลุ่มมุมมองต้นแบบ บนแท็บมุมมอง

ในมุมมองต้นแบบสไลด์ ต้นแบบสไลด์อยู่ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อพร้อมด้วยเค้าโครงที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

ต้นแบบสไลด์และสองเค้าโครง

มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ซึ่งประกอบด้วยสไตล์ทั้งหมดสำหรับสไลด์ของคุณ ต่อไปนี้คือบางตัวโดยทั่วไป

เปลี่ยนธีม พื้นหลัง หรือแบบแผนชุดสีใน PowerPoint 2016 2013 หรือ 2010

คุณได้อย่างรวดเร็วสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของงานนำเสนอทั้งหมด ด้วยการเลือกต้นแบบสไลด์ แล้ว เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้ในกลุ่มพื้นหลัง บนแท็บต้นแบบภาพนิ่ง:

 • คลิกธีม เพื่อนำธีมที่มีอยู่ภายใน มีการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ของสี ฟอนต์ เอ ฟเฟ็กต์ ลงในสไลด์ของคุณ คลิกขวาธีมใด ๆ สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการนำไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูกำหนดเอง และบันทึกธีมใน PowerPointเอาออก หรือเปลี่ยนธีมปัจจุบันหรือธีมคืออะไร?

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนธีม หรือเลือกชุดรูปแบบใหม่เพิ่มต้นแบบสไลด์ใหม่แทนที่จะเปลี่ยนแปลงต้นแบบภาพนิ่งที่เลือก ทำให้แน่ใจว่ารักษา ไม่ได้เลือกในกลุ่มแก้ไขต้นแบบ

  • รักษาตัวเลือกบนแถบเลื่อนแท็บต้นแบบ

 • คลิกสี เพื่อเลือกธีมสีสำหรับงานนำเสนอของคุณ คุณอาจต้องคลิกสไตล์พื้นหลัง และเลือกตัวเลือกเพื่อดูจะถูกนำไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรูปแบบสีพื้นหลังของสไลด์

 • คลิกสไตล์พื้นหลัง ให้เลือกตัวเลือกสไตล์จากรายการ สีที่แสดงขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณในรายการสี

  เคล็ดลับ: คลิกจัดรูปแบบพื้นหลัง ที่ด้านล่างของรายการสไตล์พื้นหลัง เพื่อเปิดบานหน้าต่างจัดรูปแบบ และเลือกจากพื้นหลังตัวเลือกเพิ่มเติม เช่นการตั้งค่าขั้นสูงเติม เอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ และการตั้งค่าสีและรูป

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูป ดูเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

เปลี่ยนฟอนต์ใน PowerPoint 2016 2013 หรือ 2010

 1. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างต้นแบบสไลด์ คลิกต้นแบบภาพนิ่ง

 2. ในกลุ่มพื้นหลัง บนแท็บต้นแบบสไลด์ คลิกฟอนต์ เพื่อเปลี่ยนแบบอักษรของข้อความทั้งหมดในครั้งเดียว เลือกแบบอักษรจากรายการ หรือคลิกกำหนดฟอนต์ สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint 2016 2013 หรือ 2010

 1. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างต้นแบบสไลด์ คลิกต้นแบบภาพนิ่ง

 2. ในกลุ่มพื้นหลัง บนแท็บต้นแบบสไลด์ คลิกเอฟเฟ็กต์ เพื่อเลือกจากเอฟเฟ็กต์ที่มีอยู่ภายใน ที่หลากหลาย ด้วยฟีเจอร์รวมถึงเงา สะท้อน เส้น สีเติม และอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนเอฟเฟ็กต์ ดูเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง และขั้นสูงนำไปใช้

แสดง หรือซ่อนพื้นที่ที่สำรองไว้ใน PowerPoint 2016 2013 หรือ 2010

 1. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างต้นแบบสไลด์ คลิกต้นแบบสไลด์ และบนแท็บต้นแบบสไลด์ คลิกเค้าโครงต้นแบบ

 2. เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนชื่อเรื่อง ข้อความ วัน หมายเลขสไลด์ หรือพื้นที่ที่สำรองไว้ท้ายกระดาษบนต้นแบบสไลด์ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายการแสดง หรือซ่อนพื้นที่สำรองไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มพื้นที่สำรองไว้ลงในเค้าโครง

  แสดงหรือซ่อนพื้นที่ที่สำรองไว้ในต้นแบบสไลด์

ใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบใน PowerPoint 2016 2013 หรือ 2010

คุณสามารถใช้ต้นแบบสไลด์มากกว่าหนึ่งในงานนำเสนอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบในงานนำเสนอหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ ดู:

เปลี่ยนธีม พื้นหลัง หรือแบบแผนชุดสีใน PowerPoint 2007

เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมของต้นแบบสไลด์ ดูเอาออก หรือเปลี่ยนธีมปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง ดูรูปแบบสีพื้นหลังของสไลด์

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง ดูเพิ่มรูปภาพพื้นหลัง (หรือลายน้ำ) ลงในสไลด์

เปลี่ยนฟอนต์ใน PowerPoint 2007

เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของฟอนต์ ดูเปลี่ยนสีของข้อความบนสไลด์

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์ ดูเปลี่ยนฟอนต์

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ใน PowerPoint

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผล ดูเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง และขั้นสูงนำไปใช้

เปลี่ยน หรือเพิ่มต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint 2007

เมื่อต้องการใช้ธีมหลายชุดในงานนำเสนอ ดูใช้ธีมหลายชุดในงานนำเสนอหนึ่ง

เมื่อต้องการใช้ต้นแบบสไลด์หลายแบบ ดูนำต้นแบบสไลด์อย่าง น้อยหนึ่งในงานนำเสนอ

ลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธีม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×