เปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกข้อความอีเมลส่ง

เปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกข้อความอีเมลส่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Outlook คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ที่รายการที่อีเมลส่งถูกบันทึกไว้

Outlook 2016 และ Outlook 2013 สำหรับ Windows ใช้ Exchange ActiveSync (EAS) เพื่อเชื่อมต่อกับ Outlook.com (ชื่อเดิมคือ Hotmail), ซึ่งไม่บันทึกข้อความที่ส่งในโฟลเดอร์ที่คุณส่งจาก แทน Outlook เก็บเหล่านั้นในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่งของคุณ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่ข้อความอีเมลส่งจะถูกบันทึกเมื่อใดโดยใช้บัญชีผู้ใช้ IMAP แม้ว่าคุณสามารถปิดใช้งานการบันทึกของการส่งข้อความทั้งหมดได้

ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้จดหมายที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ Outlook.com หรือ Exchange ActiveSync บัญชีอื่น คุณสามารถใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อบันทึกการส่งข้อความของคุณในโฟลเดอร์เริ่มต้น

เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกข้อความอีเมลส่งเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้บันทึกข้อความ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกสำเนาของข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อตอบกลับข้อความที่จะไม่ได้อยู่ในกล่องจดหมายเข้า บันทึกการตอบกลับในโฟลเดอร์เดียวกัน

  การบันทึกรายการในโฟลเดอร์เดิม

ปิดการบันทึกรายการที่ส่งในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ IMAP กับ Outlook คุณอาจสังเกตที่ส่งข้อความจะถูกบันทึกไว้สอง การแก้ปัญหา นี้คุณสามารถปิดการบันทึกรายการที่ถูกส่งใน Outlook

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกAccount Settings >ตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกตัว IMAP นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยน

 3. คลิกที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล คลิกที่แท็บขั้นสูง นั้นแล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกสำเนาของรายการที่ถูกส่ง

เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกข้อความอีเมลส่งเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange

โดยค่าเริ่มต้น สำเนาของแต่ละข้อความ ที่คุณส่งจะมีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

เมื่อคุณตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่ถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ใด ๆ นอกเหนือไปจากกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถกำหนดค่า Outlook ให้บันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งในโฟลเดอร์เดียวกันกับข้อความต้นฉบับ

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้บันทึกข้อความ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกสำเนาของข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อตอบกลับข้อความที่จะไม่ได้อยู่ในกล่องจดหมายเข้า บันทึกการตอบกลับในโฟลเดอร์เดียวกัน

  การบันทึกรายการในโฟลเดอร์เดิม

เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกส่งข้อความเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ไม่ใช่บัญชีผู้ใช้ Exchange แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 3. คลิกที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบอินเทอร์เน็ตอีเมลการตั้งค่า คลิกแท็บรายการที่ถูกส่ง

  เลือกโฟลเดอร์บนแท็บรายการที่ถูกส่ง

 5. คลิกบันทึกรายการที่ถูกส่งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ ขยายรายการโฟลเดอร์ แล้ว คลิ กโฟลเดอร์

  หรือ ให้เลือกโฟลเดอร์แบบกำหนดเองสำหรับการบันทึกรายการที่ส่งของคุณ คลิกบันทึกรายการที่ส่งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ แล้ว คลิกโฟลเดอร์ใหม่ หรือโฟลเดอร์เพิ่มเติม

เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกข้อความอีเมลส่งเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange

โดยค่าเริ่มต้น สำเนาของแต่ละข้อความ ที่คุณส่งจะมีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

เมื่อคุณตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่ถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ใด ๆ นอกเหนือจากกล่องขาเข้า คุณสามารถกำหนดค่า Outlook เพื่อบันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งในโฟลเดอร์เดียวกันกับข้อความต้นฉบับ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก แล้ว บนแท็บการกำหนดลักษณะ คลิ กตัวเลือกอีเมล

 2. ภายใต้ การจัดการข้อความ ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกสำเนาข้อความในโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกส่ง'

  ตัวเลือกการจัดการข้อความ
 3. คลิกตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ในโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่กล่องจดหมายเข้า ให้บันทึกข้อความตอบกลับพร้อมกับข้อความต้นฉบับ

เปลี่ยนตำแหน่งที่ส่งข้อความจะถูกบันทึกเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

หมายเหตุ: เป็นครั้งแรกที่คุณส่งข้อความอีเมลกับบัญชีผู้ใช้ IMAP คุณถูกพร้อมท์ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องส่งรายการที่ถูกบันทึก

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Account Settings

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ไม่บัญชีผู้ใช้ Exchange กแล้ว คลิกเปลี่ยน

 3. คลิกที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบอินเทอร์เน็ตอีเมลการตั้งค่า คลิกแท็บโฟลเดอร์

  แท็บ 'โฟลเดอร์' ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล'

  1เพื่อเลือกโฟลเดอร์แบบกำหนดเองสำหรับการบันทึกรายการที่ถูกส่งของคุณ คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่เมื่อต้องการบันทึกรายการที่ถูกส่งของคุณสำหรับบัญชีนี้ใน

  คลิกโฟลเดอร์เพื่อบันทึกรายการที่ถูกส่งใน2หรือคลิกโฟลเดอร์ใหม่

  โดยค่าเริ่มต้น ข้อความที่ส่งไปแล้วจากบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดมีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง เริ่มต้นใน Outlook ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange ในโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์เริ่มต้นจะเป็น รายการที่ถูกส่ง ใน กล่องจดหมาย Exchange

 5. คลิก เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อบันทึกรายการที่ถูกส่งสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้ ขยายรายการโฟลเดอร์ แล้วคลิกโฟลเดอร์ โดยปกติ คุณ เลือก รายการที่ถูกส่ง ในแฟ้มข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณเลือก

  หมายเหตุ: คุณควรขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเป็นสมาชิกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง เพื่อที่จะปรากฏในกล่องโต้ตอบอินเทอร์เน็ตอีเมลตั้งค่า ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครใช้งานโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ IMAP ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×