เปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกข้อความอีเมลส่ง

เปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้ในการบันทึกข้อความอีเมลส่ง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Outlook คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ที่มีบันทึกรายการที่อีเมลส่ง

Outlook 2016 และ Outlook 2013 สำหรับ Windows ใช้โพรโทคอล Exchange เพื่อเชื่อมต่อกับ Outlook.com (ชื่อเดิมคือ Hotmail) โพรโทคอล Exchange ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเก็บรายการที่ถูกส่ง

เมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ IMAP คุณไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่จะเก็บรายการที่ถูกส่ง แม้ว่าคุณสามารถปิดใช้งานการบันทึกของการส่งข้อความทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบดูว่า คุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ IMAP ด้วยการเลือกไฟล์ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ได้

สำหรับ Outlook.com และบัญชีผู้ใช้ Exchange อื่น ๆ ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อบันทึกการส่งข้อความของคุณในโฟลเดอร์เริ่มต้น

เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกข้อความอีเมลส่งเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้บันทึกข้อความ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกสำเนาของข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อตอบกลับข้อความที่จะไม่ได้อยู่ในกล่องจดหมายเข้า บันทึกการตอบกลับในโฟลเดอร์เดียวกัน

  บันทึกรายการในโฟลเดอร์เดิม

ปิดการบันทึกรายการที่ถูกส่งในบัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ IMAP กับ Outlook คุณอาจสังเกตที่ส่งข้อความจะถูกบันทึกไว้สองครั้ง เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณสามารถปิดการบันทึกรายการที่ถูกส่งใน Outlook

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. เลือกตัว IMAP นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยน

 3. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. กล่องโต้ตอบการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล จะปรากฏ คลิกที่แท็บขั้นสูง จาก นั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกสำเนาของรายการที่ส่ง ออก

เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกข้อความอีเมลส่งเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange

โดยค่าเริ่มต้น สำเนาของแต่ละข้อความ ที่คุณส่งจะมีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

เมื่อคุณตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่ถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ใด ๆ นอกเหนือไปจากกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถกำหนดค่า Outlook เพื่อบันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งในโฟลเดอร์เดียวกันกับข้อความต้นฉบับ

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > จดหมาย

 2. ภายใต้บันทึกข้อความ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกสำเนาของข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อตอบกลับข้อความที่จะไม่ได้อยู่ในกล่องจดหมายเข้า บันทึกการตอบกลับในโฟลเดอร์เดียวกัน

  บันทึกรายการในโฟลเดอร์เดิม

เปลี่ยนตำแหน่งที่ส่งข้อความจะถูกบันทึกเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลของที่ไม่ใช่บัญชีผู้ใช้ Exchange แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 3. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบอินเทอร์เน็ตอีเมลการตั้งค่า คลิกแท็บรายการที่ถูกส่ง

  เลือกโฟลเดอร์บนแท็บรายการที่ถูกส่ง

 5. คลิกบันทึกรายการที่ถูกส่งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ ขยายรายการโฟลเดอร์ แล้ว คลิ กโฟลเดอร์

  หรือ เพื่อเลือกโฟลเดอร์แบบกำหนดเองสำหรับการบันทึกรายการที่ถูกส่งของคุณ คลิกบันทึกรายการที่ถูกส่งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้บนเซิร์ฟเวอร์ แล้ว คลิกโฟลเดอร์ใหม่ หรือโฟลเดอร์เพิ่มเติม

เปลี่ยนตำแหน่งบันทึกข้อความอีเมลส่งเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange

โดยค่าเริ่มต้น สำเนาของแต่ละข้อความ ที่คุณส่งจะมีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

เมื่อคุณตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลที่ถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ใด ๆ นอกเหนือไปจากกล่องจดหมายเข้า คุณสามารถกำหนดค่า Outlook เพื่อบันทึกสำเนาของข้อความที่ส่งในโฟลเดอร์เดียวกันกับข้อความต้นฉบับ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก แล้ว บนแท็บการกำหนดลักษณะ คลิ กตัวเลือกอีเมล

 2. ภายใต้ การจัดการข้อความ ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกสำเนาข้อความในโฟลเดอร์ 'รายการที่ถูกส่ง'

  ตัวเลือกการจัดการข้อความ
 3. คลิกตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ในโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่กล่องจดหมายเข้า ให้บันทึกข้อความตอบกลับพร้อมกับข้อความต้นฉบับ

เปลี่ยนตำแหน่งที่ส่งข้อความจะถูกบันทึกเมื่อใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP

หมายเหตุ: เป็นครั้งแรกที่คุณส่งข้อความอีเมลกับบัญชีผู้ใช้ IMAP คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องส่งรายการที่ถูกบันทึกไว้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การตั้งค่าบัญชี

 2. เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลของที่ไม่ใช่บัญชีผู้ใช้ Exchange แล้ว คลิ กเปลี่ยน

 3. คลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม

 4. ในกล่องโต้ตอบอินเทอร์เน็ตอีเมลการตั้งค่า คลิกแท็บโฟลเดอร์

  แท็บ 'โฟลเดอร์' ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล'

  1เพื่อเลือกโฟลเดอร์แบบกำหนดเองสำหรับการบันทึกรายการที่ถูกส่งของคุณ คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อบันทึกรายการที่ถูกส่งของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้ใน

  คลิกโฟลเดอร์เพื่อบันทึกรายการที่ถูกส่งใน2หรือคลิกโฟลเดอร์ใหม่

  โดยค่าเริ่มต้น ข้อความที่ส่งไปแล้วจากบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดมีการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง เริ่มต้นใน Outlook ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange ในโปรไฟล์ Outlook โฟลเดอร์เริ่มต้นจะเป็น รายการที่ถูกส่ง ใน กล่องจดหมาย Exchange

 5. คลิก เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อบันทึกรายการที่ถูกส่งสำหรับบัญชีผู้ใช้นี้ ขยายรายการโฟลเดอร์ แล้วคลิกโฟลเดอร์ โดยปกติ คุณ เลือก รายการที่ถูกส่ง ในแฟ้มข้อมูลสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่คุณเลือก

  หมายเหตุ: คุณควรขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเป็นสมาชิกไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง เพื่อที่จะปรากฏในกล่องโต้ตอบอินเทอร์เน็ตอีเมลการตั้งค่า ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครใช้งานโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ IMAP ดูในส่วนดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×