เปลี่ยนตัวเลขที่ มีรูปแบบข้อความเป็นรูปแบบตัวเลขใน Excel Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้งเมื่อมีการนำเข้าหรือคัดลอกตัวเลขมากจากแหล่งที่มาภายนอก ตัวเลขเหล่านั้นอาจถูกจัดรูปแบบมาเป็นข้อความ คุณอาจต้องการเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นตัวเลข มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณหรือเรียงลำดับได้

ต่อไปนี้เป็นวิธีในการเปลี่ยนรูปแบบเป็นตัวเลข

  1. เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบใหม่

  2. คลิก รูปแบบตัวเลข > ตัวเลข

    เคล็ดลับ: คุณสามารถบอกได้ว่าตัวเลขได้รับการจัดรูปแบบมาเป็นข้อความถ้าตัวเลขนั้นถูกจัดชิดซ้ายในเซลล์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลข

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×