เปลี่ยนตัวพิมพ์ข้อความใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนตัวพิมพ์ของข้อความที่เลือกที่อยู่ในเอกสารโดยคลิกปุ่ม เปลี่ยนตัวพิมพ์ บน Ribbon ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนข้อความที่เลือกจากตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกเปลี่ยนตัวพิมพ์ แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์ ปุ่ม เปลี่ยนตัวพิมพ์  

 3. เลือกตัวเลือกจากเมนู:

  • เมื่อต้องการตัวอักษรตัวแรกของประโยค และปล่อยให้ตัวอักษรอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก คลิกกรณีประโยค

  • เมื่อต้องการเอาตัวอักษรใหญ่ออกจากข้อความ ให้คลิก ตัวพิมพ์เล็ก

  • เมื่อต้องการทำให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิก ตัวพิมพ์ใหญ่

  • เมื่อต้องการทำให้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรอื่นๆ เป็นตัวพิมพ์เล็ก ให้คลิก ทำให้แต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

  • การเลื่อนระหว่างมุมมองตัวพิมพ์ใหญ่สอง (ตัวอย่างเช่น ระหว่างแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตรงกันข้าม เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ละคำ คลิกสลับไปยังกรณี

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเลิกการเปลี่ยนตัวพิมพ์ กด คำสั่ง + Z

  • เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กทั้งหมด: เลือกข้อความ จากนั้น กดสั่ง + SHIFT + k

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้กลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิก เปลี่ยนตัวพิมพ์  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ฟอนต์ ปุ่ม เปลี่ยนตัวพิมพ์

 3. เลือกตัวเลือกจากเมนูป็อปอัพ:

  • เมื่อต้องการตัวอักษรตัวแรกของประโยค และปล่อยให้ตัวอักษรอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก คลิกกรณีประโยค

  • เมื่อต้องการเอาตัวอักษรใหญ่ออกจากข้อความ ให้คลิก ตัวพิมพ์เล็ก

  • เมื่อต้องการทำให้ตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ให้คลิก ตัวพิมพ์ใหญ่

  • เมื่อต้องการตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำ และปล่อยให้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก คลิกพิมพ์ชื่อเรื่อง

  • การเลื่อนระหว่างมุมมองตัวพิมพ์ใหญ่สอง (ตัวอย่างเช่น ระหว่างแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตรงกันข้าม เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ละคำ คลิกสลับไปยังกรณี

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเลิกการเปลี่ยนตัวพิมพ์ กด คำสั่ง + Z

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวพิมพ์โดยการใช้คีย์ลัด ให้เลือกข้อความ แล้วกด SHIFT+F3 จนกว่าสไตล์ที่คุณต้องการ ตัวพิมพ์ชื่อเรื่อง ตัวพิมพ์ทั้งหมด หรือตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็ก จะถูกเลือก

ดูเพิ่มเติม

จัดแนว หรือจัดกึ่งกลางข้อความ

ใช้ตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×