เปลี่ยนฐานข้อมูล SQL Server ที่ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของแม่แบบฟอร์มของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ก่อนที่คุณเริ่มต้น

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

ภาพรวม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server คุณอาจต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูล SQL Server ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม และทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ใช้ฐานข้อมูลทดสอบคล้ายกับฐานข้อมูลของคุณผลิต ในระหว่างการทดสอบกระบวนการนี้ได้ ออกแบบเทมเพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล SQL Server ที่บริษัทของคุณใช้สำหรับการทดสอบ แต่ฐานข้อมูล SQL Server ผลิตที่ผู้ใช้จะใช้เมื่อคุณปรับใช้เทมเพลตฟอร์ อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อื่น ก่อนที่คุณสามารถปรับใช้เทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลักจากฐานข้อมูลทดสอบการผลิตฐานข้อมูล

เมื่อคุณเปลี่ยนฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อข้อมูลหลักของเทมเพลตของคุณฟอร์ม Microsoft Office InfoPath สร้างแบบหลักแหล่งข้อมูล กับเขตข้อมูลและกลุ่มที่สอดคล้องกับวิธีจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลใหม่ ถ้าฐานข้อมูลใหม่เก็บข้อมูลในแบบเดียวกับฐานข้อมูลเก่า InfoPath ผูกตัวควบคุมที่มีอยู่บนเทมเพลตฟอร์โดยอัตโนมัติไปยังเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลใหม่ ถ้าเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลใหม่ไม่ตรงกับเขตข้อมูลและกลุ่มในแหล่งข้อมูลเก่า InfoPath ลบการรวมแหล่งข้อมูลจากตัวควบคุม ถ้า InfoPath เอาการผูกข้อมูลจากตัวควบคุมที่คุณต้องการเอาตัวควบคุมออกจากเทมเพลตฟอร์ หรือผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลอื่น ๆ ในแหล่งข้อมูลใหม่

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณควรประกาศ และทดสอบเทมเพลตฟอร์เพื่อให้แน่ใจว่า การเชื่อมต่อข้อมูลหลักไปยังฐานข้อมูลสามารถทำงานอย่างถูกต้องเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มของคุณ นอกจากนี้คุณควรทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์มที่มีอยู่ยังคงทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อคุณทำให้เสร็จสมบูรณ์ของคุณทดสอบ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อเริ่มการกรอกฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนี้ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศเทมเพลตฟอร์มในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก คุณต้องการข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของคุณ:

 • ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล SQL Server ใหม่ด้วย

 • รับรองความถูกต้องจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลสามารถใช้เป็นการรับรองความถูกต้องของ Microsoft Windows หรือการรับรองความถูกต้องของ SQL Server เพื่อกำหนดวิธีการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

 • ตรวจสอบว่า ชื่อตาราง เขตข้อมูลชื่อ และความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลใหม่จะเหมือนกับในฐานข้อมูลเก่า ถ้าคุณเพิ่มความสัมพันธ์ของตารางเมื่อคุณออกแบบเทมเพลตนี้ฟอร์มก่อน คุณต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ของตารางเหล่านั้นเดียวกันเมื่อคุณเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกแปลงแหล่งข้อมูลหลัก

 2. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ตรวจสอบว่า ตัวเลือกนั้นถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ แล้ว คลิกถัดไป

 3. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น), แล้ว คลิ กถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล

 5. ในกล่องโต้ตอบเลือกแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูลใหม่

 6. ในรายการแหล่งข้อมูลชนิดใดที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ คลิกMicrosoft SQL Server แล้ว คลิ กถัดไป

 7. ในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บฐานข้อมูล SQL Server

 8. ภายใต้ข้อมูลประจำตัวที่เข้าสู่ระบบ ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดว่าใครเข้าโดยยึดตามข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในเครือข่าย Microsoft Windows คลิกใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows

  • ถ้าฐานข้อมูลกำหนดว่าใครเข้าขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่ระบุชื่อและรหัสผ่านที่คุณได้รับจากผู้ดูแลฐานข้อมูล คลิกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่อไปนี้ และจากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในชื่อ ผู้ใช้และ รหัสผ่าน กล่อง

 9. คลิก ถัดไป

 10. ในรายการฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องเลือก คลิกชื่อของฐานข้อมูลใหม่ที่คุณต้อง การใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อมต่อกับตารางเฉพาะเจาะจง คลิกที่ชื่อของตารางหลัก แล้ว คลิกถัดไป

 11. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ที่เก็บข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลในกล่องชื่อไฟล์ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าเหล่านี้

  ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ตารางอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อข้อมูลคิวรี คุณสามารถเพิ่มตารางอื่นบนหน้านี้ของตัวช่วยสร้าง

  เพิ่มตารางอื่น ๆ

  1. คลิก'เพิ่มตาราง '

  2. ในรายการเลือกตารางลูกเมื่อต้องการเพิ่ม คลิกที่ชื่อของตารางลูก แล้ว คลิ กถัดไป

  3. InfoPath พยายามตั้งค่าความสัมพันธ์ โดยตรงกับชื่อเขตข้อมูลในตารางทั้งสอง ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ความสัมพันธ์ที่แนะนำ เลือกความสัมพันธ์ แล้ว คลิ กลบความสัมพันธ์

  4. เมื่อต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ คลิกชื่อของเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทั้งสองคอลัมน์ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  5. คลิก เสร็จสิ้น

  6. เมื่อต้องการเพิ่มตารางเพิ่มเติมลูก ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

 12. คลิก ถัดไป

 13. บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก ชื่อนี้จะปรากฏในรายการแหล่งข้อมูล ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล

 14. เมื่อต้องการเปิดใช้งานผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งข้อมูลฟอร์มของพวกเขาผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลส่งอื่นที่คุณจะเพิ่มเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คลิกการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการส่งสำหรับการเชื่อมต่อนี้ เมื่อต้องการปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลส่งในการเชื่อมต่อข้อมูลหลัก

 15. คลิก เสร็จสิ้น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคิวรีใด ๆ หรือส่งการเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อมต่อข้อมูลรองกับเทมเพลตฟอร์มที่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อนที่ไปยังขั้นตอนถัดไป โดยการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อข้อมูลรองเดี๋ยวนี้ คุณสามารถทดสอบทั้งสองแบบใหม่ใหม่ และหลักรองเชื่อมต่อข้อมูลในเวลาเดียวกัน ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการเชื่อมต่อข้อมูลที่สองในส่วนดูเพิ่มเติม

 16. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 17. เมื่อต้องการประกาศเทมเพลตฟอร์ บนเมนูไฟล์ คลิกประกาศ

 18. ทดสอบฟอร์มอย่างละเอียด โดยการเปิดฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตนี้ฟอร์ม และป้อนข้อมูล ตรวจสอบว่า ฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์มนี้ทำงานได้ตามที่คาดไว้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×