เปลี่ยนชุดรูปแบบเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การธีม เป็นวิธีง่าย และรวดเร็วในการทำให้มีลักษณะแบบมืออาชีพ และทันสมัยไปยังเอกสาร Microsoft Office ธีมเอกสารเป็นชุดของการจัดรูปแบบตัวเลือกซึ่งประกอบด้วยชุดของสีของธีม ชุดของฟอนต์ของธีม (รวมทั้งส่วนหัวและเนื้อความข้อความฟอนต์), และชุดของเอฟเฟ็กต์ของธีม (รวมถึงเส้นและเอฟเฟ็กต์แบบเติม)

ลักษณะในเอกสารที่ใช้ธีมมี evolved ตั้งแต่ของพวกเขาบทนำสู่และใช้งานใน Microsoft Office 2007 และ Microsoft Office 2010 ซึ่งอธิบายรายละเอียดที่ด้านล่างนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนธีมเริ่มต้นใน Excel 2016, Word 2016, Excel 2013 และ Word 2013 ดูเปลี่ยนธีม และทำให้เป็นค่าเริ่มต้นใน Word หรือ Excel การเปลี่ยนธีมของ Microsoft Office โดยรวมใน Office 2013 หรือ Office 2016 ดูที่เปลี่ยนธีมของ Office ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์หรือระยะห่างระหว่างบรรทัดในเอกสารของคุณ Microsoft Office 2007 หรือ Office 2010 ดู:

เอกสารทั้งหมดใน Microsoft Office 2007 และ Office 2010 ที่คุณสร้างขึ้น ด้วย Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel หรือ Microsoft Office PowerPoint มีรูปแบบที่อยู่ภายในซึ่งแม้แต่เอกสารเปล่า ใหม่ ชุดรูปแบบเริ่มมีธีมของ Office มีพื้นหลังสีขาวและสีเข้ม แบบละเอียด เมื่อคุณนำธีมใหม่ ธีมของ Office จะถูกแทนที่ ด้วยลักษณะใหม่ เช่นเข้มพื้นหลังและสีของธีม Metro สีสันสดใส ถ้าคุณต้องการให้ธีมเริ่มต้นที่แตกต่างจากธีมของ Office คุณสามารถประหยัดเวลาได้ โดยการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าในเอกสารของคุณ มีชุดรูปแบบเริ่มต้นที่แตกต่างกัน เนื้อหาทั้งหมด (เช่น และข้อความ ตาราง กราฟิก SmartArt) จะถูกเชื่อมโยงกับธีม แบบไดนามิกเพื่อให้การเปลี่ยนธีมโดยอัตโนมัติเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเนื้อหา เว้นแต่ว่าคุณกำหนดเอง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนธีมเริ่มต้นใน Excel 2016, Word 2016, Excel 2013 และ Word 2013 ดูเปลี่ยนธีม และทำให้เป็นค่าเริ่มต้นใน Word หรือ Excel เมื่อต้องการเปลี่ยนธีมของ Microsoft Office ทั้งหมดใน Office 2013 หรือ Office 2016 ดูที่เปลี่ยนธีมของ Office

คุณกำลังใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 หรือ Office 2010

Excel

PowerPoint

Word

Outlook

Excel

เมื่อต้องการสร้างใหม่ เวิร์กบุ๊กเริ่มต้นเทมเพลต หรือใหม่ เริ่มต้นเทมเพลตเวิร์กชีเปลี่ยนเป็นธีมเริ่มต้นใน Office Excel เทมเพลตเวิร์กบุ๊กสามารถประกอบด้วยหลายเวิร์กชีต ในขณะที่เทมเพลตแผ่นงานประกอบด้วยแผ่นงานเดียวเท่านั้น เทมเพลเวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊กสามารถประกอบด้วยข้อความเริ่มต้น เช่นส่วนหัวของหน้า คอลัมน์ และป้ายชื่อแถว สูตร ธีม และจัดรูปแบบข้อมูลอื่น ๆ สร้างสมุดงานใหม่โดยอัตโนมัติใช้เทมเพลตเริ่มบุ๊กต้น และใช้เทมเพลตเริ่มเวิร์กชีตต้นเพื่อสร้างแผ่นงานใหม่โดยอัตโนมัติ

สร้างเทมเพลตเริ่มต้นจากเวิร์กบุ๊กเปล่าใหม่

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กใหม่ ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2010 คลิกไฟล์ จากนั้น คลิใหม่

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2007 ภายใต้เทมเพลต คลิกล่าสุด และค่าว่าง และจากนั้น ภายใต้ล่าสุด และค่าว่าง คลิกสองครั้งที่เวิร์กบุ๊กเปล่า ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2010 ภายใต้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ดับเบิลคลิกที่เวิร์กบุ๊กเปล่า

 3. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. เมื่อต้องการนำธีมไปยังเวิร์กบุ๊กที่จะใช้ในเวิร์กบุ๊กใหม่ทุก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพื่อใช้ธีมกำหนดไว้ล่วงหน้าเอกสารถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2007 หรือ Microsoft Office 2010 ใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องเพื่อใช้การ

  • เมื่อต้องการนำธีมเอกสารแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น ภายใต้กำหนดเอง คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ดูนำไปใช้ หรือกำหนดธีมเอกสาร

  • เมื่อต้องการนำธีมเอกสารที่ไม่ได้แสดงอยู่ คลิกการเรียกดูธีม เพื่อค้นหา บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ บนตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

  • เมื่อต้องการดูธีมเอกสารอื่น ๆ จาก Microsoft Office Online คลิกธีมเพิ่มเติมบน Microsoft Office Online ใน Microsoft Office 2007 ใน Microsoft Office 2010 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของชุดรูปแบบแสดงอยู่ในประเภทจาก Office.com ของธีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 5. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปบันทึกเป็น แล้ว คลิ กสมุดงาน Excel ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2010 รุ่นใด คลิกไฟล์ จาก นั้นคลิกบันทึกเป็น

 6. เรียกดูโฟลเดอร์ XLStart ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์นี้จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Microsoft Office ของคุณ:

  • สำหรับ Microsoft Office 2007 โฟลเดอร์อยู่ที่ C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office12\XLSTART

  • สำหรับ Microsoft Office 2010 เรียกดู C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLSTART

  และในกล่องชื่อไฟล์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กเริ่มต้น ใส่book.xltx

  • เมื่อต้องการสร้างแผ่นงานเริ่มต้น ใส่sheet.xltx

 7. ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกExcel Template (*.xltx), แล้ว คลิ กบันทึก โปรดสังเกตว่า คุณอาจถูกร้องขอให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับสิทธิ์ในการบันทึกในโฟลเดอร์นี้ ถ้าใช่ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้าคุณเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ เริ่มระบบของคุณ และเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อทำงานนี้

หมายเหตุ: เทมเพลตใด ๆ ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของ XLStart เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Excel

สร้างเทมเพลตเริ่มต้นจากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กใหม่ ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2010 คลิกไฟล์ จากนั้น คลิใหม่

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2007or Microsoft Office 2010 ใต้เทมเพลต คลิใหม่ที่มีอยู่ และจากนั้น ในกล่องโต้ตอบสร้างใหม่จากเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ ให้เรียกดูไปยังคอมพิวเตอร์ เครือข่าย หรือตำแหน่งที่ตั้งอินเทอร์เน็ตที่ประกอบด้วยบุ๊กที่คุณต้องเพื่อใช้

 3. คลิกเวิร์กบุ๊ก แล้ว คลิ กสร้างใหม่

 4. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. เมื่อต้องการนำธีมไปยังเวิร์กบุ๊กที่จะใช้ในทุกเวิร์กบุ๊กใหม่ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพื่อใช้ธีมกำหนดไว้ล่วงหน้าเอกสาร ใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องเพื่อใช้การ

  • เมื่อต้องการนำธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ภายใต้กำหนดเอง คลิกธีมเอกสารที่คุณต้องการใช้

   หมายเหตุ: กำหนดเอง จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ดูนำไปใช้ หรือกำหนดเองธีมเอกสาร

  • เพื่อใช้ชุดรูปแบบเอกสารที่ไม่มีอยู่ คลิกการเรียกดูสำหรับชุดรูปแบบ เพื่อค้นหา บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ บนตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

  • เมื่อต้องการค้นหาชุดรูปแบบเอกสารอื่น ๆ บน Microsoft Office Online คลิกธีมเพิ่มเติมบน Microsoft Office Online ใน Microsoft Office 2010 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของชุดรูปแบบแสดงอยู่ในประเภทจาก Office.com ของธีมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 6. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปบันทึกเป็น แล้ว คลิ กสมุดงาน Excel ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office 2010 คลิกไฟล์ จาก นั้นคลิกบันทึกเป็น

 7. เรียกดูโฟลเดอร์ XLStart ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์นี้จะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Microsoft Office ของคุณ:

  • สำหรับ Microsoft Office 2007 โฟลเดอร์อยู่ที่ C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office12\XLSTART

  • สำหรับ Microsoft Office 2010 เรียกดู C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLSTART

  และในกล่องชื่อไฟล์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กเริ่มต้น ใส่book.xltx

  • เมื่อต้องการสร้างแผ่นงานเริ่มต้น ใส่sheet.xltx

 8. ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกExcel Template (*.xltx), แล้ว คลิ กบันทึก โปรดสังเกตว่า คุณอาจถูกร้องขอให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับสิทธิ์ในการบันทึกในโฟลเดอร์นี้ ถ้าใช่ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ หรือเริ่มระบบของคุณ และลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อทำงานนี้

 9. ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกExcel Template (*.xltx), แล้ว คลิ กบันทึก

หมายเหตุ: เทมเพลตใด ๆ ในโฟลเดอร์ XLStart เริ่มต้นเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่ม Excel

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

หมายเหตุ: ไม่เหมือนกับ Word และ Excel, PowerPoint มีตัวเลือกการกำหนดเองสไตล์พื้นหลัง เมื่อต้อง การเพิ่ม กำหนดเอง และการจัดรูปแบบพื้นหลัง และ การใช้รูปภาพหรือพื้นผิวเป็นพื้นหลังสไลด์ ดูเพิ่มพื้นหลังในงานนำเสนอของคุณ

 • บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มธีม ชุดรูปแบบที่คุณต้อง คลิกขวา ความตั้งเป็นธีมเริ่มต้น บนเมนูทางลัด เมื่อต้องการดูรูปขนาดย่อของธีมเพิ่มเติม คลิกเพิ่มเติม รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธีมแบบกำหนดเอง ดูที่การปรับแต่งธีมใน PowerPoint 2007 เมื่อต้องการนำธีมที่กำหนดเองของคุณในงานนำเสนอ ดูที่การนำชุดรูปแบบงานนำเสนอของคุณ

ด้านบนของหน้า

Word

การเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของเอกสารของคุณ Word 2010 หรือ Office Word 2007 คุณสามารถเปลี่ยนทั้งชุดรูปแบบและการตั้งค่าสไตล์ คุณสามารถแล้วตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเอกสารใหม่ทั้งหมด ใน Word 2010 และ Office Word 2007 ลักษณะที่ปรากฏของชุดสไตล์จะถูกเชื่อมโยงกับฟอนต์และสีที่ใช้ธีมที่สามารถเปลี่ยนแปลงฟอนต์ของธีม และสีของธีม ทั้ง บนแท็บหน้าแรก ในการเปลี่ยนสไตล์ (กลุ่มสไตล์ ), และ บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่มธีม ที่คุณยังสามารถเปลี่ยนชุดรูปแบบทั้งหมดเพื่อให้ใกล้เคียง

 1. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กใหม่ ถ้าคุณกำลังใช้ Word 2010 คลิกไฟล์ จากนั้น คลิใหม่

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Office Word 2007 ภายใต้เทมเพลต คลิกล่าสุด และค่าว่าง และจากนั้น ภายใต้ล่าสุด และค่าว่าง ดับเบิลคลิกที่เอกสารเปล่า ถ้าคุณกำลังใช้ Word 2010 ดับเบิลคลิกที่เอกสารเปล่า

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกเปลี่ยนสไตล์ ชี้ไปที่ชุดสไตล์ แล้ว คลิ กชุดสไตล์ด่วนที่คุณต้องการใช้

  รูป Ribbon ของ Word

  ตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงแกลเลอรีของลักษณะด่วนเพื่อแสดงลักษณะด่วนใหม่

 4. คลิกเปลี่ยนสไตล์ อีก ชี้ไปที่สี แล้ว เลือกสีที่คุณต้องการใช้

 5. คลิกเปลี่ยนสไตล์ อีก ชี้ไปที่แบบอักษร แล้ว เลือกฟอนต์ที่คุณต้องการใช้

 6. เมื่อต้องการปรับย่อหน้าหรือระยะห่างบรรทัดก่อนที่จะตั้งเป็นธีมเริ่มต้น ดูปรับช่องว่างระหว่างบรรทัดหรือย่อหน้า

 7. คลิกเปลี่ยนสไตล์ อีก แล้ว คลิ กตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

  บนแท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ปุ่มในกลุ่มธีม อัปเดตเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ธีมแบบกำหนดเองจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสร้างอย่าง น้อยหนึ่งชุดรูปแบบเอกสารแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างธีมเอกสารแบบกำหนดเอง ดูนำไปใช้ หรือกำหนดธีมเอกสาร

ด้านบนของหน้า

Outlook 2007

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะโดยรวมของเอกสารของคุณMicrosoft Office Outlook 2007 คุณเปลี่ยนทั้งชุดรูปแบบและชุดสไตล์ คุณสามารถตั้งนี้แล้วเป็นเริ่มต้นสำหรับทุกข้อความอีเมลที่ใหม่

 1. คลิกที่เมนูเครื่องมือ แล้ว คลิ กตัวเลือก

 2. บนแท็บรูปแบบจดหมาย ในส่วนสเตชันเนอรีและฟอนต์ คลิกสเตชันเนอรีและฟอนต์

 3. คลิกธีม

 4. เลือกชุดรูปแบบที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×