เปลี่ยนชื่อไฟล์ โฟลเดอร์ หรือลิงก์ในไลบรารีเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ลิงก์ หรือไฟล์ในไลบรารีเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อรายการว่า คุณได้ก่อนหน้านี้ส่งบุคคลลิงก์ไปยังในไลบรารีเอกสารของคุณ คุณจะต้องส่งลิงก์ใหม่

เปลี่ยนชื่อเอกสาร โฟลเดอร์ หรือลิงก์ในไลบรารีเอกสาร

  1. เปิดไลบรารีเอกสารและโฮเวอร์เหนือไฟล์คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

    ชื่อไฟล์ที่ถูกเน้นในไลบรารีเอกสาร
  2. คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ทางด้านขวาของชื่อรายการ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ

    เมนูวงรี ด้วยการเปลี่ยนชื่อที่ถูกเน้น
  3. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่ลงในเขตข้อมูล แล้ว คลิ กบันทึก

    เปลี่ยนชื่อกล่องโต้ตอบกับปุ่มบันทึกที่ถูกเน้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×