เปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ชื่อของแบบแผ่นงาน ปรากฏบนแท็บแผ่นงานที่ด้านล่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

แท็บแผ่นงานใน Excel

  1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกแท็บแผ่นงาน

  2. คลิก เปลี่ยนชื่อ

  3. พิมพ์ชื่อใหม่ทับชื่อปัจจุบัน

    หมายเหตุ: 

    • นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสองครั้งแท็บแผ่นงาน และพิมพ์ชื่อใหม่

    • ชื่อแผ่นงานไม่สามารถมีอักขระมากกว่า 31 ตัว ไม่สามารถมีช่องว่าง และไม่สามารถมีอักขระต่อไปนี้: : \ / * [ ] ?

ดูเพิ่มเติม

ย้าย หรือคัดลอกแผ่นงาน

เปลี่ยนสีแท็บแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×