Office

เปลี่ยนชื่อแผ่นงานใน Excel for Mac

คุณสามารถตั้งชื่อเวิร์กชีตใหม่ โดยการเปลี่ยนชื่อที่ด้านล่างหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต

ตัวควบคุมแผ่นงานทั้งหมดมีพร้อมใช้งานที่ด้านล่างของหน้าต่างเวิร์กบุ๊ก:

มุมด้านล่างซ้ายของหน้า ซึ่งแสดงตัวควบคุมแผ่นงาน

  1. ปุ่มเลื่อนแท็บ

  2. แท็บแผ่นงาน

  3. เพิ่มแผ่นงาน

  4.  แถบแยกแท็บ

ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต:

  1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกแท็บแผ่นงาน

  2. คลิก เปลี่ยนชื่อ

  3. พิมพ์ชื่อใหม่ทับชื่อปัจจุบัน

    หมายเหตุ: ชื่อแผ่นงานไม่สามารถมีอักขระมากกว่า 31 ตัว ไม่สามารถมีช่องว่าง และไม่สามารถมีอักขระต่อไปนี้: : \ / * [ ] ?

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×