Office

เปลี่ยนชื่อเค้าโครงในต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

    คำสั่ง สไลด์ต้นแบบ ใน PPT for Mac
  2. ในรูปขนาดย่อสไลด์ทางด้านซ้าย คลิกเค้าโครงคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  3. บนแท็บต้นแบบสไลด์ คลิกเปลี่ยนชื่อ

    คำสั่ง เปลี่ยนชื่อสไลด์ต้นแบบ ใน PPT for Mac
  4. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อเค้าโครง พิมพ์ชื่อใหม่ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ

    คำสั่ง เปลี่ยนชื่อ บน เค้าโครงสไลด์ต้นแบบ ใน PPT for Mac

ดูเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint for Mac

สร้างหรือเปลี่ยนการเค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×