เปลี่ยนชื่อเค้าโครงในต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

    PPT for Mac Slide Master Command
  2. ในรูปขนาดย่อสไลด์ทางด้านซ้าย คลิกเค้าโครงคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  3. บนแท็บต้นแบบสไลด์ คลิกเปลี่ยนชื่อ

    PPT for Mac Slide Master Rename Command
  4. กล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อเค้าโครง พิมพ์ชื่อใหม่ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ

    คำสั่ง เปลี่ยนชื่อ บน เค้าโครงสไลด์ต้นแบบ ใน PPT for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

สร้างหรือเปลี่ยนการเค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×