เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือข้อมูลในรายงาน PivotTable หรือ PivotChart

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยน ชื่อที่กำหนดเอง ของเขตข้อมูลหรือรายการได้โดยไม่แสดงกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเขตข้อมูล หรือ การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า ขั้นตอนต่อไปนี้จะไม่ได้เปลี่ยน ชื่อแหล่งข้อมูล ของเขตข้อมูลหรือรายการ

รายงาน PivotTable

 1. คลิกเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. ไปที่เครื่องมือ PivotTable >วิเคราะห์ และในกลุ่มเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ คลิกกล่องข้อความของเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007-2010 ให้ไปที่เครื่องมือ PivotTable >ตัวเลือก

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กดENTER

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการตัวเลขจะเปลี่ยนรายการนั้นเป็นข้อความ ซึ่งจะเรียงลำดับแยกจากค่าตัวเลข และไม่สามารถถูกจัดกลุ่มกับรายการตัวเลขได้

รายงาน PivotChart

 1. คลิกวัตถุในแผนภูมิ (เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิคอลัมน์) ที่สอดคล้องกับเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. ไปที่เครื่องมือ PivotTable >วิเคราะห์ และในกลุ่มเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ คลิกกล่องข้อความของเขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

  ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007-2010 ให้ไปที่เครื่องมือ PivotTable >ตัวเลือก

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กดENTER

รายงาน PivotTable

 1. คลิกเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่ ให้คลิกกล่องข้อความ เขตข้อมูลที่ใช้งานอยู่

 3. พิมพ์ชื่อใหม่

 4. กด ENTER

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการตัวเลขจะเปลี่ยนรายการนั้นเป็นข้อความ ซึ่งจะเรียงลำดับแยกจากค่าตัวเลข และไม่สามารถถูกจัดกลุ่มกับรายการตัวเลขได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×